Spring til indhold

Møde med minister om ny lov for vandsektoren

02. dec. 2015

Direktør for VandCenter Syd, Anders Bækgaard, mødes i dag med Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt. På dagsordenen står bl.a. grøn energi og beskyttelse af grundvand.

Den lov, der vedrører vandsektoren, er i øjeblikket ved at blive ændret. I den forbindelse har VandCenter Syd sendt høringssvar ind til ministeriet, både som selvstændigt vandselskab og sammen med andre gennem brancheforeningerne 3VAND og DANVA. Det er pointer fra disse høringssvar, direktør Anders Bækgaard vil tage op over for ministeren.

Investering i grundvand
Et af de emner, der vil blive diskuteret, er grundvandsbeskyttelse. VandCenter Syd har tidligere rejst skov i Elmelund i Odense sammen med Naturstyrelsen og Odense Kommune, og arbejder i øjeblikket på et tilsvarende projekt i samarbejde med Hedeselskabet. I begge tilfælde er hensigten at beskytte grundvandet.

På større projekter er det forbundet med en stor investering at beskytte grundvandet – en investering, der kommer borgerne til gode om mange år. Normalt kan langsigtede investeringer i f.eks. kloakker og renseanlæg afskrives over flere år. Det samme gælder dog ikke for skovrejsning, hvor omkostningen efter de nuværende regler i princippet er en engangsudgift, selskaberne skal have finansieret straks.

Her peger VandCenter Syd på, at investeringer, der sikrer grundvandet, bør sidestilles med andre langsigtede investeringer, vandselskaberne foretager.

Grøn energi
Et andet emne, ministeren vil blive præsenteret for, handler om grøn energi. Her vil direktør Anders Bækgaard bede om, at reglerne bør ændres, så de ikke spænder ben for de selskaber, der producerer biogas i forbindelse med rensning af spildevand.

Vandsektoren er generelt stramt reguleret, og staten holder øje med selskaberne gennem en benchmarking på effektivitet, hvor de, der ikke ligger i toppen, får stillet individuelle krav om forbedringer. Som der måles i dag, kommer producenter af biogas dog til at fremstå som mindre effektive – hvilket gør produktion af grøn energi mindre attraktivt for selskaberne. På trods af, at der netop her er mulighed for at understøtte bl.a. Danmarks målsætninger på klimaområdet.

Vandvision og handlefrihed
Den daværende miljøminister og vandbranchen blev i sommers enige om en Vandvision, hvor vandselskaberne skal understøtte dansk eksport og medvirke til en fordobling af eksporten inden 2025. Den nuværende Miljø- og fødevareminister har taget denne vision under sine vinger. Også denne vision vil direktøren for VandCenter Syd vende på mødet i dag, og pege på, at vandselskaberne har brug for handlefrihed for at løfte opgaven – bl.a. i form af mulighed for at medfinansiere teknologiudvikling.

Forslaget til ny vandsektorlov forventes fremsat inden årsskiftet, og vil – uanset udfaldet af dagens møde – have helt afgørende betydning for den måde, vandselskaberne skal drives på fremover.