Spring til indhold

Vandprisen stiger i 2016

10. dec. 2015

Odense Byråd har netop godkendt VandCenter Syds priser for vand og afløb 2016. Her kan du se de nye priser.

Priser 2016

Prisen på vand og afledning af spildevand stiger per 1. januar 2016, ligesom der sker en stigning på den faste afgift per spildevandsstik. Den samlede pris på vand og afledning bliver i 2016 på 58,63 kr. per kubikmeter.

Heraf dækker de 30,90 kr. afledning af spildevand og de 8,75 kr. det rene vand fra hanen. Den resterende del af prisen dækker grønne afgifter, moms og tilskud til grundvandsbeskyttelse. Herunder kan du se, hvordan prisen er sammensat.

Pris på vand pr. m3 i 2016

 Vand

8,75  kr.m3 

 Grundvandskrone

 1,00  kr.m3

 Statsafgift på vand

 6,25  kr.m3

 Ialt. excl. moms

 16,00  kr.m3

 Moms 25%

4,00 kr.m3

 I alt incl.moms

20,00  kr.m3

Pris på afløb pr. m3 i 2016

 Vandafledningsbidrag

30,90  kr.m3

 Moms 25%

7,73  kr.m3

 I alt incl. moms

38,63  kr.m3

* Fast årlig pris for vandmåler og spildevandsstik er ikke indeholdt i priseksemplerne.

Så meget stiger prisen for en husstand

For en husstand med et årligt forbrug på 120 m3 vand, svarer prisstigningen til ca. 5,5 % eller 438 kr. om året. Eksemplet er sammensat ud fra både forbrug og faste afgifter samt statsafgift og moms.

Se alle detaljer og priser i takstbladet Priser 2016.

Mens privatkunderne får en prisstigning, vil nogle private virksomheder opleve det modsatte. En lovændring betyder, at prisen falder ved et forbrug over 500 m3 og falder yderligere ved et forbrug over 20.000 m3 – den såkaldte trappemodel.

Det påvirker prisen i 2016

Blandt de ting, der påvirker prisen i 2016, er regler om lån og takster i vandsektoren samt ekstraordinære investeringer i forbindelse med Odenses nye letbane og omdannelse af Th. B. Thriges Gade. Hertil kommer f.eks. klimatilpasning, vedligehold og grundvandsbeskyttelse, ligesom der i 2016 vil blive sat UV-anlæg op som en ekstra sikkerhed mod vandforurening.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om baggrunden for prisudviklingen her eller se en illustration af, hvad dine vandkroner går til.

Virksomhedsplan 2016 kan du læse om VandCenter Syds planlagte indsatser for det næste år.

Du er også velkommen til at kontakte vores kunderådgivning på 63 13 23 33 eller info@vandcenter.dk, hvis du har spørgsmål.
Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 8-15.00, fredag kl. 8-12