Spring til indhold

En sejr for det danske drikkevand

27. jan. 2016

Fremover bliver det langt nemmere for vandselskaber at rejse skov for at beskytte grundvandet. En vigtig sten bliver fjernet i den nye vandsektorlov, efter at VandCenter Syd har påpeget mangel i lovgivningen.

Skovrejsning er en vigtig metode, når større grundvandsreserver skal beskyttes. Skov sikrer, at jorden holdes fri for fx pesticider, og det kommer fremtidige generationer til gode. Normalt kan vandselskabernes langsigtede investeringer i eksempelvis kloakker og renseanlæg afskrives over flere år. Det samme gælder dog ikke for skovrejsning, hvor omkostningen efter de nuværende regler i princippet er en engangsudgift, der skal finansieres straks. Skovrejsningsprojekter er dyre, og derfor har lovgivningen reelt begrænset mulighederne.

Derfor henvendte VandCenter Syd sig i november 2015 til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget for at få ændret reglerne. I december var direktør for VandCenter Syd Anders Bækgaard til møde med Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt, hvor han også bragte sagen op. I mandags kom der så positivt svar fra ministeren:

- I forbindelse med den nye vandsektorlov bliver reglerne ændret, så det bliver nemmere at finansiere projekter, hvor vi investerer i skov for at sikre grundvandet. Det er en sejr for det danske drikkevand, for det vil gøre det nemmere for vandselskaber i hele Danmark at skrue op for grundvandsbeskyttelsen, siger Anders Bækgaard.

Deklarationer er en investering
Når der rejses skov, får vandselskaberne tinglyst deklarationer, som begrænser fremtidig brug af pesticider på arealet. Det skal ejeren af jorden kompenseres for, og det er finansieringen af disse deklarationer, som den kommende lovændring får konkret betydning for.

- Fordi det fremover ses som en investering, får vi mulighed for at betale over en årrække, og på den måde kan vi holde en stabil pris for kunderne, siger Anders Bækgaard, og tilføjer:

- Der ligger et vigtigt signal i, at ministeren nu ser grundvandsbeskyttelse som en investering på linje med investering i andre aktiver. For selvfølgelig er vi nødt til at sikre os, at der er rent vand i undergrunden også om 50 eller 100 år. Det er forudsætning for, at vi kan blive ved med at levere vores kerneydelse og for, at borgerne kan få rent vand.

Nemmere at samarbejde med private
Der findes mange forskellige finansieringsmodeller, når der rejses skov i Danmark. Ofte sker det i et samarbejde mellem et vandselskab og en offentlig samarbejdspartner, som låner selskabet penge.

Når VandCenter Syd er gået forrest med kravet om en ændring af lovgivningen, er det bl.a. fordi selskabet samarbejder med en privat aktør om skovrejsning.

- Samarbejde med stat og kommune har vi rigtig gode erfaringer med. Men vi har brug for at udvide paletten af mulige samarbejdspartnere, siger Anders Bækgaard.

Han peger på, at offentlige samarbejdspartnere har en naturlig interesse i at koble beskyttelse af grundvandet sammen med skabelsen af rekreative områder nær byerne, hvilket begrænser mulighederne for at beskytte grundvandreserver i landområder. Desuden er det en fordel at have flere muligheder for finansiering, når der – ofte med kort varsel – opstår mulighed for at købe deklarationer på jord i vigtige områder.

- Med ministerens udmelding kan vi se frem til, at det bliver nemmere for os at samarbejde med private, fordi vi så kan låne penge på det almindelige marked, og afdrage dem sådan som vi gør med alle andre investeringer. Det giver handlefrihed, og derfor tror jeg også, at lovændringen vil komme til at betyde mere grundvandsbeskyttelse fremover, siger Anders Bækgaard.