Spring til indhold

Arbejdsulykke på J.B. Winsløws Vej

17. feb. 2016

I går skete er der en arbejdsulykke på J.B. Winsløws Vej i Odense, hvor Per Aarsleff A/S arbejdede på en opgave for VandCenter Syd.

Pressemeddelelse fra
Per Aarsleff A/S og VandCenter Syd:

I går den 16. februar skete der en arbejdsulykke på J.B. Winsløws Vej i Odense, hvor Per Aarsleff A/S arbejdede på en opgave for VandCenter Syd.

Ulykken skete i forbindelse med arbejdet i en regnvandsledning på 1,20 m. i diameter, hvor der ligger en mindre spildevandsledning i bunden. Bøjlerne, der holder røret fast mod bunden, skulle skiftes.

Udførelse af arbejde i kloaknettet er reguleret bl.a. i kloakbekendtgørelsen, og alt det krævede sikkerhedsudstyr blev anvendt på pladsen.

En mand arbejdede inde i røret, mens en anden mand, der også befandt sig under gadeniveau holdt øje med hans sikkerhed. Begge mænd var sikret med liner, og yderligere to medarbejdere over jorden stod klar, hvis der blev behov for at hejse mændene op. Mændene under jorden havde iltmåler og gasmåler på sig, og manden, der kravlede i røret, fik leveret luft fra gadeplan gennem en maske.

Den medarbejder, som holder øje, får på et tidspunkt en alarm – og råber til manden i røret, at de skal op. Herefter kravler han selv først op. Da medarbejderen inde i røret ikke kommer op, tager kollegaen en friskluftmaske på og kravler ned igen, og sammen med kollegaerne på overfladen, får de ham op. Begge medarbejdere har været udsat for kulilte, men er ved bevidsthed. Manden, der var inde i røret, er stadig indlagt, men uden for livsfare.

Arbejdet med rørene har været i gang siden december 2015 uden problemer, men er sat i bero med øjeblikkelig virkning.

Per Aarsleff A/S og VandCenter Syd mødtes i dag med Arbejdstilsynet på pladsen for at finde årsagen. Problemet viste sig at være, at der er kommet kulilte ind gennem den kompressor, der ellers skulle levere frisk luft.

VandCenter Syd tager sikkerheden på projekter meget alvorligt og vil gennemgå arbejdsprocedurerne sammen med Per Aarsleff A/S.