Spring til indhold

Underskud trods godt resultat

27. apr. 2016

VandCenter Syds regnskab for 2015 viser et underskud på 60,9 mio. kr. Underskuddet skyldes ændringer i måden, regelsættet for forsyningsselskabernes økonomi forvaltes på.

VandCenter Syds regnskab for 2015 viser et underskud på 60,9 mio. kr. Underskuddet skyldes ændringer i måden, regelsættet for forsyningsselskabernes økonomi forvaltes på. Regnskabet for 2015 blev i går fremlagt på den årlige generalforsamling, hvor VandCenter Syds ejere, Odense og Nordfyns kommuner, mødtes. Årets underskud på 60,9 mio. kroner giver dog ingen krisestemning på selskabets hovedkontor på Vandværksvej i Odense.

- Vi har en sund økonomi og et godt resultat. Underskuddet skyldes, at vi har måttet afskrive et tilgodehavende hos forbrugerne, fortæller direktør Anders Bækgaard.

For at sikre en jævn stigning af taksterne har VandCenter Syd, af hensyn til forbrugerne, i perioden 2011-2014 ikke opkrævet takster svarende til det, som lovgivningen og selskabets aktiviteter gav mulighed for. Aktiviteten blev i stedet finansieret gennem låntagning. Planen var frem mod 2020 at indhente det forsømte – underdækningen – gennem en gradvis stigning af taksterne. Imidlertid skete der en ændring i den måde, Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forvalter reglerne om forsyningsselskabernes økonomi, og derfor kan den resterende underdækning fra 2011-2014 ikke opkræves.

- Vores gode hensigter om en jævn takstudvikling holder vi fast i. Derfor har vi præsenteret et underskud for vores ejere, og det er selvfølgelig ærgerligt. Med regnskabet for 2015 har vi dog nu fået afskrevet hele underdækningen, og det øvrige regnskab er i balance, både når det handler om drift og investeringer, hvilket vi kun kan være tilfredse med, siger Anders Bækgaard.

Det tilgodehavende, VandCenter Syd har afskrevet, er på 77,9 mio. kr. før skat, svarende til ca. 1% af selskabets samlede aktiver på omkring 8,5 mia. kr. For kunderne betyder afskrivningen, at de slipper for de planlagte prisstigninger, som skulle betale for tidligere års underdækning.