Spring til indhold

Grundvandspris til to jyske iværksættere

27. maj. 2016

VandCenter Syd gav den 26. maj sin grundvandspris og 60.000 kr. til iværksætterne Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen, der står bag organisationen Growing Trees Network.  

VandCenter Syd uddeler årligt sin grundvandspris til mennesker eller virksomheder, der gør noget helt særligt for at beskytte det danske grundvand. Idémændene bag den socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network - Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen - løber med årets pris - da de netop gør en helt ekstraordinær indsats for at beskytte grundvandet. 

De to midtjyder har stiftet en organisation, der i al sin enkelthed ud på, at privatpersoner og virksomheder til en rund 20’er kan købe og donere et træ, som bliver plantet i en såkaldt folkeskov, der ligger i områder med vigtige grundvandsinteresser. På den måde kan man ved hjælp af crowd funding rejse en hel skov – og gøre noget for både mennesker, dyreliv og miljø. Der er foreløbigt rejst ni folkeskove i Danmark – og som noget nyt kan borgere opnå skattefradrag for deres donerede penge til træer i folkeskovene. 

- Det er et meget innovativt og originalt koncept for grundvandsbeskyttelse, som Growing Trees Network præsenterer.  De formår at inddrage borgere i øjenhøjde og stille skarpt på, at grundvand er en sårbar og værdifuld ressource, der skal beskyttes. Det er en flot indsats, som VandCenter Syd bifalder og belønner med Grundvandsprisen, siger Anders Bækgaard, direktør VandCenter Syd. 

Idémændene Kim og Lars modtager storsmilende vinderdiplom af VandCenter Syds direktør Anders Bækgaard. Foto: Søren Osgood

Et godt eksempel

Growing Trees Network præmieres ikke kun for deres nyskabende ideer, men i lige så høj grad for deres fokus på skovrejsning. At rejse skov er en væsentlig metode, når større grundvandsreserver skal beskyttes. Skov sikrer, at jorden holdes fri for fx sprøjtegifte og pesticider, så det rene drikkevand kan bevares. 

En ændring i vandsektorloven har gjort det nemmere for vandselskaber at rejse skov med henblik på grundvandsbeskyttelse. Growing Trees Network er et godt eksempel på, hvordan man på en alternativ måde kan rejse skov.

- Beskyttelse af drikkevand er til gavn for fremtidige generationer. Derfor er det så positivt, når private aktører er med til at løfte det fælles ansvar, siger Anders Bækgaard.  

Prisvinderne Lars og Kim ved rejsningen af den første folkeskov maj 2013 i Beder Malling.

Baggrund for prisen
Prisen er opkaldt efter ingeniør G.O. Andrup, der var direktør for daværende Odense Vandforsyning. Gennem sit engagement fik han sat fokus på drikkevandskvalitet og vigtigheden af at beskytte grundvandet. G.O.Andrups Grundvandspris blev indstiftet i 2007 i anledning af 60-året for ansættelsen af den visionære direktør. Prisen består af 60.000 kr. samt et diplom og uddeles en gang årligt. 

Læs mere om Growing Trees Network på www.folkeskoven.dk