Spring til indhold

Natarbejde i TBT-krydset

24. jun. 2016

Stregtegning af gravearbejde

Fra søndag aften den 26. juni til og med onsdag vil VandCenter Syd ekstraordinært arbejde døgnet rundt i det store T-kryds mellem Thomas B. Thriges Gade og Østre Stationsvej / Hans Mules Gade. 


Arbejdet må forventes at medføre gener for beboerne i området, og de er informeret via sms fra letbanen.

- Vi arbejder i døgndrift for at indskrænke det tidsrum, hvor det er nødvendigt at spærre vejbaner af. Arbejdet vil selv sagt betyde, at der kan opleves støj og blink fra arbejdende maskiner i nattetimerne. Men kommunen har vægtet, at arbejdet skal udføres hurtigst muligt. Vi håber på forståelse for dette fra områdets beboere, da det er intentionen, at arbejdet samlet set skal genere mindst muligt, forklarer Liselotte Jensen, der er senior projektleder hos Vandcenter Syd. 

Pga. Tinderbox kan arbejdet ikke lægges henover en weekend, som man ellers normalt ville tilstræbe. Til gengæld er arbejdet lagt i skolernes sommerferie, hvor trafikken forhåbentlig bliver mindre berørt end normalt.

Trafikken bliver også berørt
Arbejdet betyder ændringer i krydset fra alle sider, og bilisterne vil komme til at mangle en vejbane. Derfor anbefaler vi, at du finder alternative ruter, hvis det er muligt.

Fodgængere og cyklister skal desuden passere via P-pladsen ved den østlige side af Thomas B. Thriges Gade.

Arbejdet er en del af VandCenter Syds ledningsflytninger, som skal ske forud for letbanebyggeriet. Vi benytter samtidig lejligheden til at udskifte den nuværende kloakledning med en der er meget større end den eksisterende. Det gør vi for at sikre Østre Stationsvej mod skybrud. Den nye kloakledning har en diameter på 1,40 meter ved krydset. På resten af Østre Stationsvej vil diameteren være mere end 2 meter.

døgnarbejde i tbt-kryds

 Arbejdet med at føre den nye og større kloakledning over Thomas B. Thriges Gade-krydset er den første fase. Senere på sommeren vil der igen være kortvarige perioder, der påvirker trafikken i krydset.