Spring til indhold

VandCenter Syd får kontrakt på træningsopgave i Zambia

27. jun. 2016

Stregtegning af ny kunde

VandCenter Syd bliver underleverandør til miljøvirksomheden Krüger på en Danida Business Finance lånefinansieret opgave, der skal sikre bedre vand- og spildevandsforhold i Kobberbæltet i Zambia

Bedre forsyningssikkerhed og sundhed og færre oversvømmelser med spildevand. Det skulle gerne blive hverdagen for beboerne i tre byer i Kobberbæltet i det nordlige Zambia, når projektet ”Kafubu Sustainable Water and Sanitation Improvement Project” har leveret en opgradering af drikkevandsforsyning og spildevandsanlæg. Virksomheden Krüger er allerede nu i gang med det store projekt, der bl.a. skal forny ledningsnet, pumpestationer, grundvandsboringer, fire vandværker og fem renseanlæg.

Men alt det nye udstyr har kun værdi, hvis zambierne lærer at bruge og vedligeholde det, og VandCenter Syd har i konsortium med Aarhus Vand, HOFOR og Engineering Institute of Zambia netop underskrevet kontrakt med Krüger om levering af 400 kursusdage til projektet. VandCenter Syd leverer størstedelen af timerne i denne træningspakke.

Træningspakken er en af de mest omfattende i et dansk finansieret vandprojekt nogensinde, og gennemføres både med klasseundervisning og som praktisk træning på de forskellige anlæg. Dertil kommer, at de enkelte træningskomponenter skal kunne gentages senere i et samarbejde mellem det lokale vandselskab Kafubu Water & Sewerage Company og Engineering Institute of Zambia, der er konsortiets lokale træningspartner. Dette skal være med til at sikre enhhe lang levetid for projektet.

- Vores medarbejdere har både stor faglig indsigt og praktisk erfaring med at anvende denne viden. Derfor er vi gode til at hjælpe kollegaer andre steder med, hvordan de bedst anvender og vedligeholder udstyret, når projektet er slut, og det bliver hverdag, fortæller direktør i VandCenter Syd Anders Bækgaard.

I alt regner VandCenter Syd med at sende 12-16 medarbejdere afsted i løbet af den periode, opgaven varer, fra august 2016 til oktober 2017.

- VandCenter Syd har gode erfaringer med at arbejde på opgaver i udlandet, og som virksomhed får vi også selv noget tilbage, fordi vores medarbejdere får ny inspiration og et boost til deres faglighed, siger Anders Bækgaard.

VandCenter Syds direktør Anders Bækgaard th. giver Krüger A/S' direktør Leif Bentsen håndslag på at levere kursusdage og fagligt stærke medarbejdere til projektet i Zambia

VandCenter Syds direktør Anders Bækgaard th. giver Krüger A/S' direktør Leif Bentsen håndslag på at levere kursusdage og fagligt stærke medarbejdere til projektet i Zambia.