Spring til indhold

VandCenter Syd til Singapore International Water Week

12. jul. 2016

jordklode med flyvemaskine

I denne uge deltager vi ved Singapore International Water Week, som er en international platform, hvor fagfolk fra vandsektoren i hele verden kan dele viden og skabe fælles innovative vandløsninger.


I forbindelse med konferencen afholdes også et Water Leaders Summit, som er en eksklusiv forsamling af ledere fra vandsektoren verden over. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen samt VandCenter Syds direktør, Anders Bækgaard, er som de eneste danskere blevet inviteret til at tale her. 

Anders Bækgaard holder en kort præsentation om VandCenter Syd og vores arbejde med bæredygtighed. Vores virksomhed startede som det første offentlige vandværk i Danmark i 1853, og vi har siden udviklet os til også at beskæftige os med sundhed, miljø og klima - herunder ansvarlige og bæredygtige processer. VandCenter Syds strategi  fokuserer bl.a. på at reducere den samlede miljøbelastning i alle virksomhedens processer, herunder genanvendelse af restprodukterne fra vores spildevandsrensning, reducering af vores omkostninger og brug af spildevandet som en ressource. 

I dag arbejder vi bl.a. også med at udvinde energi og næringsstoffer fra vores spildevandsrensning. Fx producerede vores renseanlæg på Ejby Mølle i 2015 mere end halvanden gang så meget energi, som det forbrugte. Spildevandsslammet, som også kaldes biogødning, genanvendes i jordbruget, og derved kommer næringsstofferne fra slammet tilbage i naturens kredsløb.

Foruden vores direktørs indlæg på Water Leaders Summit har  vi flere bidrag med på konferencen. Bl.a. har en af vores proceskonsulenter et indlæg på konferencen, mens en af vores projektchefer er medforfatter på en artikel, som præsenteres af Julian Sandino fra den amerikanske rådgivervirksomhed CH2M

Læs mere om

Vores arbejde med at forvandle spildevand til grøn energi