Spring til indhold

Ny regnvandssø – naturperle og teknisk løsning i ét

29. sep. 2016

Stregtegning af dråbe

VandCenter Syd har i samarbejde med Odense Kommune etableret en kunstig regnvandssø og et større naturområde et stenkast fra det nye OUH og et kommende erhvervsområde. Ud over at tilføre området stor rekreativ værdi og give brugerne naturoplevelser skal den nye sø også aflaste Lindved Å

Teknik og herlighedsværdi går hånd i hånd i en ny regnvandssø, som VandCenter Syd sammen med Odense Kommune har etableret på en sidevej til den Fynske Motorvej i Odense S. Søen er sådan set et bassin, der skal opsamle nærområdets regnvand, så det ikke løber ud og oversvømmer Lindved Å. Samar­bejdspartnerne har dog også tænkt brugeroplevelser, friluftsliv og natur med i den tekniske løsning.

- Søen er ikke kun en naturperle, men også en teknisk perle under overfladen. Alle parter har tænkt ud af boksen for at skabe en løsning, der tager hånd om nutidens og fremtidens udfordringer med skybrud såvel som hverdagsregn, der løber ud i Lindved Å og skaber problemer. Endnu en grøn oase, vi kan være stolte af i Odense, siger By- og kulturrådmand Jane Jegind.

Regnvandssøen september 2016. Foto: VCS

Søen skåner Lindved Å

I dag strømmer regnvand fra området til Lindved Å, der ved kraftigt regnvejr løber over sine bredder og oversvømmer bl.a. private haver. Kommende erhvervsvirksomheder - der de næste par år vil skyde op i bydelen – kombineret med klimaforandringer vil i nærmeste fremtid sende endnu mere regnvand til den pressede å. Der var derfor behov for en løsning, der kunne optage regnvandet og som minimum kunne forsinke og bremse regnvandet, før det løb videre ud i åen. VandCenter Syds løsning er en regnvandssø, der kan opmagasinere store mængder nedbør – men som altså også kan fungere som et rekreativt udflugtssted.

- Regnvandssøen er et godt eksempel på, hvordan vi som vandselskab kan tackle konkrete udfordringer ved hjælp af tekniske løsninger, der også har øje for at skabe merværdi for brugerne og tilføre byen grønne og blå ele­menter. Det er i tråd med vores ambition om at biddrage til helhedsorienterede løsninger og klimatilpasning, siger bestyrelsesformand for VandCenter Syd Leif Knudsen.

Rustet til skybrud

Projektets ingeniører har fra start tænkt mange forskellige scenarier igennem og indrettet søen således, at den også kan håndtere større skybrudssituationer – uden at belaste Lindved Å. Skulle regnvandet indeholde sand, grus og sågar olierester, så er søen i stand til rense disse urenheder fra ved hjælp af såkaldt sand- og oliefang. På selve søen er der desuden med hjælp fra Danmarks Naturfredningsforening anlagt fugleøer og vådområ­der, der skal tiltrække foreskellige fuglearter og andre dyr.  

Søen ligger i kort gåafstand fra det nye OUH, Hollufgaard og Odense Letbanes kommende Park & Ride-anlæg - og vil være en oplagt destination for motion, leg og afslapning.