Spring til indhold

Fynsk vandselskab får international anerkendelse

27. sep. 2016

jordklode med flyvemaskine

VandCenter Syd kan frem over kalde sig ”Utility of the Future Today” - Fremtidens Forsyningsselskab. Det skyldes bl.a., at vi er langt fremme med at udnytte energi fra spildevand.

VandCenter Syd er blandt modtagerne, når et partnerskab af amerikanske brancheorganisationer den 27. september uddeler anerkendelsen ”Utility of the Future Today” - Fremtidens Forsyningsselskab - til en række forsyningsselskaber. Det sker ved en faglig konference, der finder sted i Louisiana, New Orleans. Hæderen tildeles virksomheder i spildevandssektoren som anerkendelse af en fremragende præstation inden for innovativ og bæredygtig virksomhedspraksis. 


To repræsentanter fra vores samarbejdsselskab Alexandria Renew, Chalie Logue
og Karen Pallansch, sammen Mads Leth og Per Henrik Nielsen fra VandCenter Syd,
efter overrækkelsen ved WEFTEC.


VandCenter Syd får anerkendelsen på baggrund af sine resultater med at omdanne spildevand til energi. Ejby Mølle renseanlæg i Odense producerer i dag halvanden gang den energi, som anlægget selv bruger til at rense spildevand, og det er et resultat, som er markant set med internationale briller.

- Vi har siden 2010 arbejdet målrettet på at reducere vores energiforbrug og CO2-belastning, og vi ser spildevand som en ressource, der skal udnyttes bedst muligt. Derfor søger vi hele tiden at blive bedre, bl.a. til at rense ved brug af mindst mulig energi, hvor vi samtidig har fokus på at generere mest mulig biogas i processen, fortæller direktør i VandCenter Syd Anders Bækgaard.

Af biogassen produceres el og varme, der sælges som grøn energi. Det bidrager positivt til både økonomien og VandCenter Syds ambition om at være en miljømæssigt ansvarlig virksomhed.

Arbejdet med hele tiden at optimere sker bl.a. ved at se på hvilke bakterier og processer, der giver det bedste resultat i den biologiske del af spildevandsrensningen. Her har VandCenter Syd bl.a. draget stor nytte af en samarbejdsaftale med det amerikanske spildevandsselskab Alexandria Renew, da begge selskaber udvikler på brugen af den såkaldte anammox-bakterie.

Samarbejdspartneren Alexandria Renew har også fået anerkendelsen ”Utility of the Future Today”, som gives ud fra individuel vurdering på basis af en ansøgning, og på baggrund af forskellige præstationer. I alt har 61 forsyninger fået anerkendelsen, herunder bl.a. Aarhus Vand, som også har gode resultater med at producere energi af spildevand. Danmark og Canada er de eneste lande uden for USA, der er repræsenteret på listen af modtagere.

VandCenter Syd har det som en del af sin strategi at samarbejde internationalt, og arbejder bl.a. som underleverandør på projekter i udlandet inden for drikkevand og spildevand. Opfordringen til at søge kom fra selskabets amerikanske rådgiver CH2M, og at det lykkedes at få anerkendelsen vækker stor glæde:

- Det viser, at vi langt fremme, og at det kan betale sig at være til stede internationalt. Det betyder noget, at andre i forsyningssektoren ser os som en rollemodel, men vigtigere endnu betyder det, at vi leverer effektiv og bæredygtig spildevandsrensning til gavn for vores kunder og naturen omkring os, siger direktør Anders Bækgaard.

  


Bag anerkendelsen står et partnerskab af brancheorganisationer i vandsektoren i USA: The National Association of Clean Water Agencies (NACWA), the Water Environment Federation (WEF), the Water Environment Research Foundation (WERF) and WateReuse. Desuden understøttes partnerskabet af U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Formålet er at støtte forsyningsselskaber i at opnå mere effektiv drift, fuld genanvendelse af ressourcer, øget produktivitet og operationel bæredygtighed – bl.a. ved at fremhæve gode resultater.