Spring til indhold

Hvad byder næste år på

28. nov. 2016

For VandCenter Syd bliver de store overskrifter for 2017 bl.a. ”økonomi” og ”bæredygtighed”. Det kan man læse i virksomhedsplanen, der præsenterer vores planlagte mål og aktiviteter.

VandCenter Syd leverer drikkevand, håndterer spildevand og arbejder med klimatilpasning. I Virksomhedsplan 2017 kan du læse, hvordan vi sikrer og udvikler disse kerneydelser.

Hvert år byder desuden på særlige udfordringer. I 2017 gælder det bl.a. økonomien, når nye benchmarkingmålesystemer træder i kraft. Her ser staten på, hvordan de enkelte selskaber klarer sig – målt ud fra forskellige tal. Denne opgørelse bruges til at stille krav til vandselskaberne, og generelt kommer den økonomiske regulering til at være strammere.

VandCenter Syd skal derfor fortsat arbejde på at blive mere effektiv. Vi kører et internt projekt, der skal understøtte dette, og hertil kommer, at vi arbejder sammen med andre selskaber, hvor det giver mening – fx har vi fælles indkøb med ti andre vandselskaber på Fyn og i Jylland. Vi sælger også vores kompetencer på opgaver i Danmark og i udlandet.

Bæredygtighed

Et andet stort tema i 2017 bliver bæredygtighed. Vi vil indarbejde FNs bæredygtighedsdagsorden og Global Compact-principper i VandCenter Syds strategi, for på den måde at sikre et godt fundament at arbejde ud fra. Det handler både om vandforsyning og ressourcer, men også om menneskerettigheder og hvordan vi påvirker verden omkring os.

Virksomhedsplanen viser, hvad vi ser i krystalkuglen for 2017 – og hvilke aktiviteter, vi har planlagt. Planen er vedtaget af vores bestyrelse, og du kan læse den og vores andre publikationer her.