Spring til indhold

Ny direktør søges

02. dec. 2016


Vi søger ny administrerende direktør, da Anders Bækgaard har valgt at gå på pension efter mange års tro tjeneste. Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber?  

Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe sig i front, når det gælder stabil og effektiv håndtering af vand og spildevand. Selskabet har et særligt fokus på udvikling og et bredt perspektiv på forsyningsopgaven, som vedrører mere end håndtering af vand og spildevand. Helhedstænkning, bæredygtighed, et tæt samspil med interessenter samt et stærkt nationalt og internationalt mindset er grundlaget for VandCenter Syds tilgang til at skabe de bedste løsninger for samfundet.  

Klar retning og visionær ledelse
Den nye administrerende direktør skal fungere i rollen som VandCenter Syds samlende figur med ansvar for ledelse, strategisk udvikling og drift.  Værdibaseret ledelse er en væsentlig del af organisationens DNA.  Dertil kommer en engageret bestyrelse, et stærkt chefteam og dygtige og dedikerede medarbejdere. 

Hovedområderne i selskabets strategi er kvalitet og forsyningssikkerhed samt udvikling, konsolidering og bæredygtighed. Vand- og spildevandssektoren gennemgår pt. en række forandringer, der ikke alene stiller krav til effektivitet men især til fortsat udvikling. Selskabets politiske fundament er baseret på vandsektorloven og den økonomiske regulering i branchen, hvor prisloft og krav om løbende effektivisering er et vilkår. Hertil kommer en forventning om skærpede krav til bæredygtighed og bedre løsninger på miljømæssige udfordringer generelt. 

Med dette afsæt skal den nye administrerende direktør fortsætte arbejdet med at udvikle og konsolidere selskabets fundament og aktiviteter, således at VandCenter Syd også i fremtiden fremstår som en både effektiv, visionær og innovativ organisation i branchen, lokalt, nationalt og internationalt.

Leder med stærke kommunikative evner 
Den administrerende direktør skal være en visionær og udviklingsorienteret topleder, der både formår at være en nærværende og motiverende leder internt i organisationen og at sætte VandCenter Syd på dagsordenen i forhold til omverdenen. Strategiske og analytiske kompetencer er vigtige egenskaber, og den administrerende direktør skal samarbejde med bestyrelse, ejere og selskabets mange interessenter samt have blik for processer og helheder. 

Der kræves en imødekommende og værdibaseret lederstil, solide kommunikative kompetencer samt politisk tæft.
Den nye administrerende direktør skal med en nysgerrig og engagerende lederstil tage ansvar, udfordre konstruktivt og have blik for at udvikle organisationens potentiale.

Der tilbydes
Et unikt udgangspunkt for at være med til at sætte dagsordenen i en branche, hvor VandCenter Syd er blandt pionererne inden for udvikling af teknologi og en holistisk tilgang, der bidrager til en bæredygtig global vand- og spildevandsforvaltning. Læs mere om stillingen i den uddybende job- og personprofil her.

Ansøgning
Ansøgningsfrist tirsdag den 3. januar 2017. 
Tiltrædelse den 1. maj 2017
Ansøgning sendes til Erhvervspsykologisk Rådgivning, Søren Ikast Pedersen på e-mail: sip@ikastpedersen.dk.   

Yderligere information
Yderligere information om stillingen fås ved henvendelse til vicedirektør Gerda Hald på tlf. 40 80 84 11, eller ekstern konsulent Søren Ikast Pedersen, tlf. 22 65 01 12.
Alle ansøgninger behandles fortroligt.