Spring til indhold

Det koster dit vand i 2017

21. dec. 2016

Stregtegning af mønter

VandCenter Syds priser for vand og spildevand 2017 er nu godkendt af Odense Byråd. Her kan du se de nye priser.

Priser 2017

I 2017 bliver den samlede pris på vand og afledning af spildevand 58,94 kr. per kubikmeter.

Heraf dækker de 31,40 kr. afledning af spildevand og de 8,50 kr. det rene vand fra hanen. Den resterende del af prisen dækker grønne afgifter, moms og tilskud til grundvandsbeskyttelse. Herunder kan du se, hvordan prisen er sammensat.

Pris på vand pr. m3 i 2017

Vand

8,50 kr.m3

Grundvandskrone

1,00 kr.m3

Statsafgift på vand

6,25 kr.m3

Ialt. excl. moms

15,75 kr.m3

Moms 25%

3,94 kr.m3

I alt incl.moms

19,69 kr.m3

Pris på afledning af spildevand pr. m3 i 2017

Vandafledningsbidrag

31,40 kr.m3

Moms 25%

7,85 kr.m3

I alt incl. moms

39,25 kr.m3

* Fast årlig pris for vandmåler og spildevandsstik er ikke indeholdt i priseksemplerne.

Prisudvikling

Prisen ligger på ca. samme niveau som i 2016 med en samlet stigning på 31 øre pr. kubikmeter. Vandprisen falder en smule, og spildevandsprisen stiger en smule.

Se alle detaljer og priser i takstbladet Priser 2017.

Du kan læse mere om baggrunden for prisudviklingen her.

Du er også velkommen til at kontakte vores kunderådgivning på 63 13 23 33 eller info@vandcenter.dk, hvis du har spørgsmål.
Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12

Priser godkendt før forventet

Vi har tidligere varslet her på hjemmesiden, at de nye priser på grund af en lovændring først kunne offentliggøres i det nye år. Den politiske behandling er dog gået hurtigere end forventet, så derfor kender vi alligevel priserne allerede nu.