Spring til indhold

Røde tal er misvisende

06. jan. 2017

VandCenter Syd har en sund økonomi, skriver bestyrelsesformand for VandCenter Syd, Leif Knudsen, i et læserbrev, der blev bragt i Fyens Stiftstidende den 6. januar 2017.

Leif Knudsen skriver:

”Fyens Stiftstidende bragte den 3/1 en liste over ”De 25 største underskud på Fyn”, hvor bl.a. VandCenter Syd befandt sig. Vores kunder i Odense og på Nordfyn blev sikkert forskrækkede over underskuddet for 2015, der var på 78,7 mio. før skat / 60,9 mio. efter skat. Derfor er der grund til at understrege, at der er en teknisk forklaring på underskuddet. Året 2015 gav faktisk et godt resultat, og VandCenter Syds økonomi er sund. Underskuddet skyldes, at vi måtte afskrive et tilgodehavende hos forbrugerne, hvilket vi allerede beskrev i en pressemeddelelse i april sidste år.

Baggrunden for tilgodehavendet går tilbage til 2011. Fra dette år fik danske vandselskaber et ”prisloft” fra staten. Prisloftet er den pris, hvor selskabet fortsat kan hvile i sig selv – hvor indtægter og udgifter, aktiver og passiver hænge sammen. Det første prisloft for VandCenter Syd i 2011 viste et efterslæb i forhold til ”hvile i sig selv”, og at der fremadrettet skulle opkræves mere hos forbrugerne.

Frem for at hente alle disse penge på én gang, besluttede VandCenter Syd at tage prisstigningen over tid, og der blev lagt en plan, hvor vi de første år krævede for lidt ind, og de følgende år for meget. Sådan, at priserne steg jævnt. Dén plan måtte vi fra 2015 skrotte, fordi der skete en ændring i den måde, staten forvalter reglerne om forsyningsselskabernes økonomi.

Med regnskabet for 2015 har vi afskrevet hele det manglende beløb, og resten af regnskabet er i balance, både når det handler om drift og investeringer. Mit budskab er derfor, at vores kunder kan være rolige: Der er styr på økonomien. ”