Spring til indhold

Kun 3 ting i dit toilet

22. mar. 2017

Vi skal hver uge rykke ud til defekte pumper, fordi kunder har brugt toilettet som skraldespand. Det rene lort, pis og papir er det eneste, der skal skylles ud i toilettet – og det er også budskabet i en ny kampagne.

Nyheden er også sendt ud som pressemeddelelse  

Vaskeklude, vådservietter, hygiejnebind, vatpinde og kondomer. Det er blot nogle af de ting, der hver dag bliver skyllet ud i toilettet – men som burde være smidt ud i skraldespanden. Udover risikoen for, at ens eget toilet og afløbsrør stopper til - så giver de uønskede genstande også det fælles offentlige kloaksystem store kvaler.

Ivan Vølund er spildevandschef hos VandCenter Syd, der afleder spildevand i Odense og Nordfyns kommuner. Han sender flere gange om ugen driftsfolk af sted til pumpestop, der skyldes fremmedlegemer i kloakken.

Vådservietter og engangsklude er især problematiske, fordi de ikke kan opløses af vand. Kludene ryger derfor videre i kloakken, hvor de ofte snor sig fast i pumper – eller sammen med olie- og sæberester danner kæmpe klumper, der stopper ledninger til. Vatpinde er også velkendte plageånder, fordi de kan gå igennem ristene på renseanlægget og komme ind i maskineriet, hvor de skaber problemer.

Når kloaknettet ikke fungerer, er det til gene for kunderne. Men det koster også mange penge og mandetimer at yde førstehjælp til kloak og pumper

    - Det er i sidste ende kunderne, der betaler for, at vi passer kloaknettet. Der er derfor en stor økonomisk gevinst at hente, hvis vi holder toiletterne fri for affald. Noget andet er, at det jo er den enkelte     kunde selv, der skal sørge for at løse problemet, hvis rørene stopper til på deres egen grund, siger spildevandschef Ivan Vølund.

 

Klude har snoet sig fast og fået pumpen til at gå i stå

Det rene lort, pis og papir

VandCenter Syd er derfor med i kampagnen ’Kun 3 ting i dit lokum’, der helt klart fortæller, hvad toilettet er beregnet til. Kampagnen er landsdækkende og vil i reklamer på TV2 samt korte videoer på de sociale medier fortælle danskerne, at det kun er ’det rene lort, pis og papir’, der skal i toilettet.

Omkring 30 spildevandsselskaber har bidraget økonomisk til kampagnen, der også består af plakater, t-shirts og andet materiale, så kampagnen også kan rulle lokalt i hvert forsyningsområde.

VandCenter Syds spildevandschef Ivan Vølund ser frem til kampagnen, der kører fra den 22. marts og en måned frem

    - Samtlige spildevandsselskaber er udfordret af, at toiletter bruges som skraldespande. Det er derfor helt fantastisk, at det er lykkedes branchen at gå sammen om en fælles kampagne, der har     gennemslagskraft og kan nå ud til rigtig mange mennesker.

Ud over VandCenter Syd og de 29 andre forsyninger er også Spildevandsteknisk Forening og brancheorganisationen DANVA med i kampagnen.

Kun 3 ting i dit lokum starter symbolsk op den 22. marts, der er FNs internationale mærkedag for vand, hvor temaet i år er spildevand.