Spring til indhold

Opbakning til arbejde med bæredygtighed

03. maj. 2017

VandCenter Syd afholdt generalforsamling den 2. maj.

VandCenter Syd er et aktieselskab, hvor Odense Kommune og Nordfyns Kommune ejer hver 89 % og 11 %. Hvert år holdes en generalforsamling, hvor repræsentanter for de to ejere godkender regnskabet for sidste år. I år deltog bl.a. borgmester Morten Andersen fra Nordfyns Kommune og borgmester Peter Rahbæk Juel fra Odense Kommune.

Direktør Mads Leth fra VandCenter Syd fremhævede på generalforsamlingen nogle af de indsatser, der blev gjort for kunderne i 2016: Bl.a. at der på Nordfyn er anlagt regnvandssøer med engbeplantning i tilknytning til et nyt boligområde ved Søndersø, samt ved Odense er etableret en større sø – Glisholm Sø – der også fungerer som regnvandsbassin. Begge har været nødvendige anlægsprojekter, hvor borgerne har fået en merværdi.

I forhold til økonomien, var der ingen bemærkninger til VandCenter Syds regnskab for 2016, som direktør Mads Leth betegner som et fornuftigt år.

- Vi har ramt det niveau for investeringer og omkostninger i 2016, som vi regnede med. Vi holdt os inden for det prisloft – de udgifter – vi må for staten, og havde et lille overskud på omkring 2 mio. kroner, siger direktør Mads Leth.

På generalforsamlingen fik ejerne også en orientering om FN´s verdensmål, som VandCenter Syd vil tænke ind i vores arbejde fremover. Også dette var der opbakning til.