Spring til indhold

Nye kloakker på Østre Stationsvej færdige før tid

15. maj. 2017

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Gennem de seneste måneder har vi arbejdet på at omlægge kloaksystemet omkring Østre Stationsvej for at gøre klar til Odense Letbane. 

Det har i perioder medført en del benspænd for trafikken i området, men takket være godt og smidigt samarbejde kan vi nu afslutte arbejdet - et halvt år før planlagt.

Nye kloakker og regnvandshåndtering

Langs med Østre Stationsvej har vi lagt en større kloakledning, der passer til den voksende bys behov.

Derudover har vi etableret en helt ny regnvandsledning, som i fremtiden skal føre regnvand direkte ud i Odense Havn, så det ikke optager plads i kloakkerne. På den måde er byen bedre rustet til klimaændringer og voldsomme regnskyl fremover. 

Læs mere