Spring til indhold

Vandskov indvies 7. maj

07. maj. 2017

stregtegning af små og store træer

Alle er velkomne, når vi sammen med Hedeselskabet indvier Brylle Vandskov på Skovens Dag, søndag den 7. maj. Arrangementet starter kl. 14.00, og nærmeste adresse er Møllegyden 85, Brændekilde, 5250 Odense SV.

Hedeselskabet har i samarbejde med VandCenter Syd gennem en årrække samarbejdet om at anlægge en såkaldt vandskov – en skov for at beskytte det sårbare grundvand i netop dette område. Det har foreløbigt resulteret i aftaler med en række lodsejere om køb af 54 ha landbrugsjord, hvor de første træer vil blive plantet her i foråret 2017.

Den 7. maj er den officielle indvielse af skoven, hvor der er mulighed for at høre om samarbejdet, som er en helt ny måde at lave skov og grundvandsbeskyttelse på, og det første af sin art i Danmark. Du kan høre om skovens opbygning, grundvandsbeskyttelse og få smagsprøver på fynsk råvand.

Program

Kl. 14.00: Ankomst

Kl. 14.10: Velkomst og kort introduktion til dagens program ved skovrider Allan Bechsgaard, Hedeselskabet. Taler ved VandCenter Syd og Hedeselskabet samt Assens og Odense Kommune.
/ Lars Johansson, koncernchef Hedeselskabet
/ Leif Knudsen, bestyrelsesformand VandCenter Syd
/ Jane Jegind, rådmand Odense Kommune
/ Søren Steen Andersen, borgmester Assens Kommune    

Kl. 14.30: Officiel indvielse af skoven – plantning af træer til markering af indgang til skoven og afsløring af skilt med skovens navn.

Kl. 14.45: Forfriskning i teltet, information om skoven og mulighed for aktiviteter:
•    Oplæg i teltet om beskyttelse af drikkevand, samarbejde med lodsejerne og anlæggelse af skoven, som både bliver til produktion og rekreation.
•    Demonstration og mulighed for at prøvekøre plantemaskine.
•    Prøvesmagning af grundvand.
•    Demonstration af droneflyvning.
•    Plant dit eget træ til skoven eller tag dit eget træ med hjem i en potte.

Der er ikke nogen officiel afslutning på dagen. Praktisk fodtøj anbefales.