Spring til indhold

Dalumværket åbner igen

30. aug. 2017

Efter at have fået resultater for indhold af desphenyl-chloridazon i Dalumværkets boringer tages to boringer ud af drift, og værket sættes i gang igen på reduceret kraft  

VandCenter Syd har i dag genåbnet Dalumværket, der blev lukket onsdag i sidste uge efter fund af desphenyl-chloridazon, som er et nedbrydningsstof til pesticidet chloridazon.

- Vi har gjort det samme, som vi gjorde med Lindvedværket. Lukket værket, da vi fandt indhold af desphenyl-chloridazon over grænseværdien. Fundet de forurenede boringer, og herefter lagt vores drift om, så vi leverer vand, der overholder grænseværdien, fortæller driftschef Andreas Bassett.

Indvindingsstrategi
Fund af desphenyl-chloridazon flere steder i Danmark har givet anledning til debat i medierne, og nogle kunder har reageret på, at man ”blander vand” for at holde sig under grænseværdien. Blandingen består i, at der indvindes mere eller mindre vand fra forskellige boringer, der leverer til værket – det, der hedder en indvindingsstrategi.

- Det er en helt almindelig praksis, at vandværker ser på vandkvaliteten i forskellige boringer og sammensætter en indvindingsstrategi, der giver det bedst mulige resultat, siger Andreas Bassett.

Langt under grænseværdi
Dalumværket får normalt vand fra fem boringer, og de tre af dem tages nu i drift igen. Af disse boringer indeholder en desphenyl-chloridazon under grænseværdien, mens en anden går helt fri. Den sidste boring indeholder desphenyl-chloridazon lige over grænseværdien. Fra denne boring indvindes kun en mindre del af den samlede mængde vand. Hovedparten af indvindingen tages fra den rene boring.

Samlet set betyder det, at vandet fra Dalumværket nu vil ligge under den tilladte grænseværdi for stoffet, som er på 0,1 mikrogram/l.

- Vores beregninger viser, at den nye indvindingsstrategi vil give vand fra Dalumværket, der holder sig langt under grænseværdien, nemlig med et indhold af desphenyl-chloridazon på omkring 0,02 mikrogram/l, siger Andreas Bassett.

Den nye indvindingsstrategi betyder, at værkets produktion er reduceret med ca. 30 %.

Mange hensyn at tage
Det er en kompleks opgave at sammensætte en indvindingsstrategi. Forurening kan flytte sig nede i jorden, hvis man lukker en boring og overpumper på en anden. Ændringer i indvindingen påvirker grundvandsspejlet. Lovkrav skal overholdes, og VandCenter Syd har herudover sine egne og højere krav til vandkvaliteten. Hertil kommer, at vandet i forskellige boringer er mere eller mindre hårdt, og at VandCenter Syd ønsker en bæredygtig indvinding, der ikke driver rovdrift på enkelte boringer. Alle disse ønsker og hensyn skal vurderes i forhold til hinanden og mulighederne.

- Vi har mange års erfaring med at træffe de valg, og forbrugerne kan være trygge ved, at vi har stor respekt for at overholde de grænseværdier, vi skal. Derfor vil vi også fremover tage desphenyl-chloridazon med ind i vores overvågning af vandkvaliteten, selvom det endnu ikke er en del af det officielle overvågningsprogram, siger Andreas Bassett.

Indvindingsstrategien er nu lagt om for både Lindvedværket og Dalumværket. VandCenter Syds øvrige fire vandværker er i normal drift, men der afventes stadig prøveresultater fra Trøstrup vandværk.

Seneste nyt

Prøveresultater fra Trøstrup vandværk viser ingen fund af desphenyl-chloridazon