Spring til indhold

Kunderne er med til at bestemme

23. aug. 2017

Forbrugervalg til VandCenter Syds bestyrelse

Dette efterår skal der vælges et nyt medlem til VandCenter Syds bestyrelse blandt forbrugerne. På den måde er kunderne repræsenteret, når der tages vigtige beslutninger om drikkevand og spildevand i Odense og på Nordfyn.

Giver det værdi for vores kunder? Det spørgsmål bliver ofte stillet i VandCenter Syd. Fx, når der tages beslutninger om klimaløsninger, kloakfornyelse, grundvandsbeskyttelse eller andre investeringer. Men kunderne er også selv med til at bestemme – gennem et medlem af VandCenter Syds bestyrelse, der sætter retningen for selskabet.

En kampagne, der løber af stablen fra den 24. august skal gøre forbrugerne opmærksomme på muligheden for at stille op til bestyrelsen. Til oktober vil der komme et egentlig valg, hvor forbrugerne har mulighed for at stemme på den kandidat, de finder bedst.

Kobling til det lokale
Kunderne har mulighed for at være med til at bestemme, fordi VandCenter Syd er et offentligt ejet vandselskab. Udover den repræsentant, som kunderne vælger, sidder der bl.a. politisk udpegede medlemmer af bestyrelsen, hvilket også er med til at sikre, at der en kobling til lokalområdet og den udvikling, man i Odense og Nordfyns Kommune ønsker.

- Jeg synes, vi er gode til at have fokus på, hvad der har værdi for vores kunder. Men vi er også en virksomhed med mange dygtige ”teknikere”, og derfor er det godt, at den forbrugervalgte ser tingene med kundens briller, siger Mads Leth, direktør i VandCenter Syd.

Han håber på en repræsentant, der har interesse i vand og spildevand - og i miljøet, som VandCenter Syd har et stort fokus på at tage hensyn til. 

Alle har samme opgave
Det forbrugervalgte bestyrelsesmedlem sidder således med omkring bordet og kan give et perspektiv mere i bestyrelsens diskussioner, men opgaven er den samme for alle medlemmerne: At varetage virksomhedens interesser.

- Vi er kommunalt ejet, og derfor falder vores og samfundets interesser sammen. Vi har ingen aktionærer, der skal tjenes penge til. Derimod har vi en ejerpolitik, der sætter de overordnede rammer for os, og hvor der er fokus på, hvad der tjener samfundet som helhed, også på længere sigt, siger Mads Leth.

På vandcenter.dk er der mere information om, hvem og hvordan man kan stille op som kandidat til bestyrelsen.


For yderligere information om kampagnen kontakt områdechef Marianne Bjerrum Lai på mbl@vandcenter.dk eller mobil 40 82 36 09.