Spring til indhold

Pesticid over grænseværdi lukker vandværk

24. aug. 2017

VandCenter Syd måtte onsdag lukke Dalumværket, hvor der er gjort fund af et pesticid ved navn desphenyl-chloridazon

Dalumværket tages ud af drift, da der er fundet desphenyl-chloridazon i det vand, værket leverer til forbrugerne, samt i nogle af de boringer, der forsyner vandværket. Vandet til forbrugerne må ikke indeholde mere end 0,1 mikrogram/l af stoffet, men er målt til 0,14 mikrogram/l.

I sidste uge blev Lindvedværket lukket, da koncentrationen af desphenyl-chloridazon her lå på 0,49 mikrogram/l. Efter at have lokaliseret de vandboringer, der har indhold af stoffet over grænseværdien, har VandCenter Syd onsdag omlagt driften, så der kan leveres vand, der lever op til grænseværdien, og startet værket op igen.

Alle vandværker bliver undersøgt
Alle VandCenter Syds andre vandværker bliver i øjeblikket undersøgt for stoffet, men de første prøver tyder på, at de øvrige værker holder sig under grænseværdien. Hvis der er fund på et vandværk bliver alle tilhørende boringer også undersøgt.

- Vi har seks vandværker, der hver indvinder vand fra en række boringer, og vi kan ændre på, hvor meget vand, vi henter de enkelte steder. Det er vi i gang med nu, så vi kan levere vand til vores kunder, der holder sig under grænseværdien, siger Andreas Basset, driftschef i VandCenter Syd.

Grænseværdien på 0,1 mikrogram/l gælder generelt for pesticider. Styrelsen for Patientsikkerhed har i lignende sager vurderet, at der for stoffet desphenyl-chloridazon skal være langt større koncentrationer af pesticid i vandet, før det er sundhedsfarligt. Uanset dette, tager VandCenter Syd problemet meget alvorligt og er i løbende kontakt med Odense Kommune, som er vores myndighed på området.

- Vores kunder skal trygt kunne drikke vandet i hanerne. Undersøgelsen af samtlige vores værker skal sikre, at vi overholder de grænseværdier, der er sat, siger Andreas Bassett.

Lige nu er det nok at lukke de ramte boringer, så kilden fjernes. Alternativt kan andre metoder tages midlertidigt i brug, indtil der kan hentes tilstrækkeligt med rent grundvand til at forsyne Odense.

Stammer fra ukrudtsmiddel
VandCenter Syd er et de vandselskaber i landet, der arbejder allermest med at beskytte grundvandet. Fx har vi været med til at rejse Elmelund Skov, så vandet i undergrunden ikke risikerer forurening fra huse, industri eller landbrug.

- Det er en investering, som hjælper os på længere sigt, men desværre ikke i en situation som denne. Grundvand er mellem 20 og 200 år gammelt, når vi pumper det op, så det er så at sige fortidens synder, der giver os problemer nu, siger Andreas Bassett.

Stoffet desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af chloridazon, der i dag er forbudt i Danmark. Det er et ukrudtsmiddel, der tidligere har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg.

Problemer andre steder
I 2015 testede VandCenter Syd og Odense Kommune for stoffet chloridazon ved en udvidet undersøgelse af udvalgte boringer, men fandt intet. Hverken dette stof, eller de pestider, det bliver nedbrudt til, har været en del af de offentlige overvågningsprogrammer, der kører for pesticider.

- Når VandCenter Syd nu har valgt at teste for desphenyl-chloridazon, skyldes det fund hos en forsyning i Jylland. Siden er der også gjort fund på Sjælland, og derfor er det formentlig et landsdækkende problem, vi står med, siger Andreas Bassett.