Spring til indhold

Forringet vandkvalitet på Lodsvej

23. aug. 2017

Ledningsrenovering har desværre medført forringelse af vandkvaliteten på en del af Lodsvej i Odense N. Vandprøver viser et forhøjet bakterietal, der dog ikke er sundhedsfarligt for beboerne på Lodsvej. 

VandCenter Syd har i juni måned gennemført ledningsrenovering på Lodsvej i Odense N. Dette arbejde har desværre medført en midlertidig forringelse af vandkvaliteten hos beboerne på den del af Lodsvej, der går frem til Skippervej i Odense N. Prøver viser, at vandet på den del af Lodsvej har et forhøjet bakterietal, der dog ikke udgør nogen sundhedsrisiko for forbrugerne. Beboere på Lodsvej kan drikke og bruge vandet, som de plejer.

Lad hanerne løbe i 15 min.

Vandet på Lodsvej vil vende tilbage det almindelige niveau efter nogle måneder. Denne proces kan fremskyndes ved at skylle vandledninger igennem. Vi har derfor anbefalet beboerne på Lodsvej til at skylle vandledninger på egen grund igennem. Dette gøres ved at åbne for samtlige haner i huset og lade dem løbe i minimum 15 min. Dette skal kun gøres en enkelt gang, og det er forbrugeren, der betaler for vandforbruget i forbindelse med skylningen. Det koster ca. 42 kr. at lade vandet løbe i 15 min. på samtlige haner. 

VandCenter Syd kommer med relevante opdateringer på denne side og vi oplyser også her, når vandkvaliteten er tilbage på det normale niveau. 

Beboerne på Lodsvej er blevet orienteret om den forringede vandkvalitet per brev. Brevet kan læses i sin fulde længde her:

Opdatering d. 12. oktober 2017
VandCenter Syd har foretaget prøver hos forbrugere, hvor vi tidligere havde konstateret en forringet vandkvalitet. De seneste prøver viser, at vandkvaliteten nu er tilbage på det almindelige niveau i disse husstande. 
Vi vil ny foretage prøver ved flere forbrugere, før vi kommer med en yderligere og evt. endelig udmelding.

Opdatering 5. januar 2018
VandCenter Syd har udtaget vandprøver i flere ejendomme på Lodsvej, hvor vi tidligere havde konstateret et forhøjet bakterieniveau i vandet. Resultatet af disse prøver viser, at vandkvalitet er tilbage på det vanlige niveau. En enkelt ejendom på Lodsvej havde vi ikke mulighed for at udtage prøver i, men da denne ejendomme befinder sig nær en ejendom med gode prøveresultater, vurderer vi, at vandkvaliteten i den utilgængelige ejendom er tilfredsstillende. 

VandCenter Syd afslutter dermed sagen på Lodsvej, hvor vandet altså kan drikkes og bruges på helt almindelig vis.