Spring til indhold

Vinder af Grundvandsprisen 2017

15. nov. 2017

Hvert år uddeler VandCenter Syd G.O. Andrups Grundvandspris til ildsjæle, der har ydet en særlig indsats for at beskytte grundvandet.

I år er det Poul L. Bjerg fra Danmarks Tekniske Universitet, som velfortjent løber med prisen og de 60.000 kr., der følger med. Gennem mange års forskning har han været med til at udvikle ny og brugbar viden til fordel for grundvandet. Hans forskning bærer præg af et særligt fokus på forureningskilder, der kan true grundvandet, samt mulighederne for at afværge forurening.  

Målet med prisen er at sætte fokus på det danske grundvand – og den indsats, der gøres for at beskytte grundvandet for fremtiden.

Derfor siger vi tak til Poul og hans flotte indsats, der i høj grad flugter med VandCenter Syds arbejde med grundvandsbeskyttelse. 
Den samlede begrundelse for prisoverrækkelsen:

Poul har gennem en mangeårig forskningsindsats foranlediget et væsentligt vidensløft i forhold til kilder til forurening af grundvandet. Han har et særligt fokus på punktkilder, hvor han har bidraget væsentligt til ny viden om risikovurdering såvel som muligheder for afværge. Poul prioriterer samarbejde med brugerne af hans forskning meget højt. Det betyder, at en stor del af Pouls arbejde hurtigt kommer i anvendelse hos interessenterne, og dermed løfter indsatsen for grundvandsbeskyttelse.    

Beskyttelsen af det danske grundvand kræver samarbejde mellem forskningsinstitutioner og interessenter, og opgaven kræver både høj faglig viden, samarbejde og formidling.

Tildelingen af G.O. Andrups Grundvandspris sker i anerkendelse af, at Poul er en af vore fremmeste ambassadører herfor.

10 års jubilæum! 
Prisen blev stiftet i 2007 – og siden da har vi været med til at hædre ti engagerede modtagere, der hver især har bidraget med en ekstraordinær, væsentlig, nytænkende eller årelang indsats i relation til grundvandsbeskyttelse.