Spring til indhold

Zambia-projekt giver viden videre

30. nov. 2017

I denne uge har direktører fra VandCenter Syd og Aarhus Vand besøgt et projekt i Zambia, hvor de to selskaber sammen med HOFOR har haft medarbejdere afsted på en stor træningsopgave

Virksomheden Krüger skal forbedre de lokale vand- og spildevandsforhold hos vandselskabet Kafubu Water i det nordlige Zambia gennem projekt ”Kafubu Sustainable Water and Sanitation Improvement Project”. Som en vigtig del af projektet har medarbejdere fra VandCenter Syd, HOFOR og Aarhus Vand gennem det seneste års tid undervist vand- og spildevandskollegaer hos Kafubu Water, som underleverandør til Krüger. De danske medarbejdere bidrager med driftserfaringer og viden og understøtter dermed, at de nye anlæg drives sikkert og effektivt. Projektet gennemføres med bl.a. lånefinansiering fra Danida Business Finance.

Opgaven for de udsendte danske medarbejdere har været at afholde 400 træningsdage for ansatte fra Kafubu Water. Omkring 27 medarbejdere vil have været afsted fra Danmark, når projektet slutter, heraf de 19 fra VandCenter Syd.

Officiel markering
Som en markering af, at projektet snart slutter, var direktør fra VandCenter Syd Mads Leth og direktør i Aarhus Vand Lars Schrøder i denne uge på besøg i Ndola, Zambia, sammen med bl.a. direktør Leif Bentsen fra Krüger.Under besøget mødte direktørerne fra de to danske vandselskaber både undervisere og nogle af de lokale, som har deltaget i træningen. Der var besøg på pumpestationer, renseanlæg, vandværker og vandboringer. Der var også en officiel overrækkelse af kursusbeviser, hvor bl.a. den administrerende direktør for Kafubu Water, Athanasius Mwabe, deltog.

- Det betyder noget at slutte af med en officiel markering, hvor Krüger og vi som samarbejdspartnere er tilstede. Det viser vigtigheden af forløbet, hvor opgaven har været at forberede de lokale medarbejdere til at drive og vedligeholde alt det nye, projektet har etableret, siger Mads Leth, direktør i VandCenter Syd.

Praktisk og teoretisk

De udsendte medarbejdere fra VandCenter Syd har givet både praktisk træning og teoretisk undervisning. Fx i styring af anlæggene, hvor der er sket et markant teknologiløft i forhold til de gamle nedslidte anlæg, der er blevet renoveret. Brug af slamsugere er også nyt og kræver derfor træning. Fremover bliver det langt nemmere at rense tilstoppede rør og dermed forbedre de sanitære forhold i området. Der er også trænet i at registrere og lægge vandledninger, vælge materialer og tage hånd om arbejdsmiljøet. Alt sammen tilpasset den lokale virkelighed og det udstyr, der er til rådighed. 

Der har også været medarbejdere afsted, som har undervist i laboratoriet. Her har det handlet om bl.a.  kvalitetssikring, sundhed og håndtering af kemikalier, ligesom VandCenter Syd har kunne tilbyde viden om forbedring af metoder til analyse af spildevand. I det hele taget har der været fokus på praktisk opgaveløsning, og tilbagemeldingerne fra projektet tyder på, at de danske undervisere er lykkedes med opgaven. 

- Vores folk har den praktiske erfaring, og derfor har vi noget særligt at tilbyde som underleverandør til den her type projekt. Det er også noget af det, jeg håber at få en god snak med Krüger om, for vi er meget interesserede i flere internationale opgaver, siger Mads Leth.

Fuldt finansieret
Projektet i Zambia er fuldt finansieret og en kilde til indtjening for VandCenter Syd, der har arbejdet internationalt gennem mange år.

Opgaven er løst i regi af 3VAND, der er et samarbejde mellem de store vandselskaber i Aarhus, Odense og København. En løsning, der bl.a. betyder, at der kan trækkes på en større pulje af medarbejdere, så der også hele tiden er folk hjemme til at passe den daglige drift. 

- Når vores medarbejdere er ude på en opgave i udlandet, så løfter dem derhjemme selvfølgelig mere i en periode. Det kræver planlægning og fleksibilitet, men det giver stor værdi, fordi deres kollegaer kommer tilbage med ny inspiration til gavn for VandCenter Syd og vores kunder, siger Mads Leth.