Spring til indhold

Arbejde i udlandet - til gavn for Odenses og Nordfyns borgere

11. dec. 2017

En kunde spurgte i et læserbrev i Fyens Stiftstidende den 7/12, hvad VandCenter Syd laver i Zambia? Dette svar fra direktør Mads Leth og bestyrelsesformand Leif Knudsen blev bragt i Fyens Stiftstidende den 9/12.

Mads Leth og Leif Knudsen skriver:

Hvad laver VandCenter Syd i Zambia?, spørger Jens Hein Bonde i FS den 7/12. Det ultrakorte svar er, at vi driver en effektiv virksomhed, der samtidig understøtter både dansk erhvervsliv og bæredygtighed.

Lad os starte med at understrege, at VandCenter Syds arbejde i Zambia for virksomheden Krüger er fuldt finansieret udefra. Forberedelsestid, rejseomkostninger og tid i Zambia - både for ledelse og medarbejdere - er betalt af projektet. Det koster altså ikke vores kunder noget.

Til gengæld kommer vores arbejde i udlandet kunderne til gavn.

Besparelse på en smart måde
Staten regulerer pris og omsætning for vandsektoren og stiller stadig øgede krav om effektivisering. Det kunne vi selvfølgelig imødekomme ved at skære ned på medarbejderstaben – med tab af specialiseret viden til følge. I stedet vælger vi bl.a. at sende vores medarbejdere ud på opgaver, som eksterne parter finansierer. På den måde fastholder vi en bred pulje af kompetencer til vores lokale opgaveløsning. 

I løbet af projektet har 19 medarbejdere fra VandCenter Syd været afsted i kortere eller længere perioder. Det svarer samlet set til, at vi skal undvære omkring to årsværk i vores almindelige drift i løbet af den samlede projektperiode på cirka 18 måneder. 

Udlandsarbejdet er samtidig del af en personalepolitik, som sikrer, at vi kan tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere. Alt sammen til fordel for vores kunder.

Understøtter erhvervslivet
VandCenter Syd er kommunalt ejet, og udlandsarbejdet lever op til de ønsker, der er formuleret i Odense Kommunes Ejerpolitik – såvel som fra dansk politisk side til hele vores branche. Nemlig, at vi skal understøtte dansk erhvervsliv, bæredygtighed og eksport af vandteknologi.

Vores viden bliver efterspurgt af danske rådgivende virksomheder. Vi stiller - mod betaling på markedsvilkår - vores praktiske erfaring til rådighed som underleverandør, så disse virksomheder står bedre i konkurrencen, når der skal bydes ind på internationale projekter.

Der er ingen tvivl om, at vores kerneforretning er at levere vand og håndtere spildevand lokalt. Men det er også skrevet ind i vores mission, at vi skal stille vores kompetencer til rådighed i Danmark og udlandet. En mission, der aftalt med vores bestyrelse, hvor der sidder politikere fra både Odense og Nordfyns Kommune, såvel som bl.a. et forbrugervalgt medlem.

Vi har fokus på vores kerneopgaver
Jens Hein Bonde har en række ønsker til, hvor VandCenter Syd bør lægge sine kræfter. Vi kan heldigvis fortælle, at det gør vi allerede. Vi rejser skov for at beskytte grundvandsmagasiner. Vi klimatilpasser ved hjælp af flere forskellige metoder. Vi separerer regnvand og spildevand på en række projekter i bymiljøet. Vi udskifter løbende vores ledninger og er i verdensklasse, når det gælder lavt vandtab på ledningsnettet. I forhold til rottebekæmpelse, så reparerer vi vores ledninger, når vi opdager, at de er årsagen til problemer.

Som det bliver sagt i indledningen til læserbrevet, så er en del af vores virke nok ukendt for den bredere befolkning på Fyn. Forhåbentlig har ovenstående givet svar på de konkrete spørgsmål. Ellers er der masser af informationer at hente på vores hjemmeside www.vandcenter.dk og i vores årlige ansvarlighedsrapport, der giver kunder, ejere og andre mulighed for at kigge os over skulderen.