Spring til indhold

Bæredygtigt byggeri

15. dec. 2017

Stregtegning af blomst

VandCenter Syd modtager MiljøForum Fyns miljødiplom for inddragelsen af miljøhensyn under byggeriet af sin nyeste kontorbygning på Vandværksvej i Odense. Bygningen udmærker sig ved et særligt fokus på miljøvenlige materialer, transport, energi og genbrug. 

 

Den 14. december 2017 modtog VandCenter Syd MiljøForum Fyns miljødiplom for vores nye kontorbygning på matriklen ved administrationen på Vandværksvej. En bygning, hvor bæredygtighed er medtænkt til mindste detalje.

Diplomet uddeles til virksomheder, der har inddraget miljøhensyn i fynske nybyggerier og renoveringsprojekter, og hvor der foreligger en godkendt miljøredegørelse, som dokumenterer miljøindsatsen. Miljøhensyn kan omfatte projektering, materialer, opførsel og drift af bygningen.

Bygningen – der meget passende er grøn - ligger på hjørnet af Roersvej og Fælledvej i Odense, og blev taget i brug allerede sidste år. Den huser SamAqua, der er et datterselskab til VandCenter Syd, som løser opgaver for os og en række andre vandselskaber. 

Ansvarlighed

Baggrunden for at tildele VandCenter Syd et miljødiplom er en vurdering af følgende indsatser:

  • Miljøvenlige materialer
  • Minimering af byggemateriale-transporten ved at anvende danske producenter
  • Mest mulig genbrug af affald fra byggeriet

Arbejdet med at sikre en miljøvenlig bygning ligger i tråd med VandCenter Syds holdning om generelt at understøtte bæredygtige løsninger og ansvarlighed.

Diplomet blev overrakt til VandCenter Syd ved at arrangement i bygningen, hvor også Fjernvarme Fyn, Archidea, Hansson & Knudsen, SWECO A/S, Odense Bygningsservice og Kieler Entreprise fik miljødiplom.