Spring til indhold

Prisen falder på vand og spildevand i 2018

12. dec. 2017

Stregtegning af mønter

VandCenter Syds priser for vand og afledning af spildevand 2018 er for nylig blevet godkendt af Odense Byråd. Du kan se de nye priser her.

Prisen på vand og spildevand falder per 1. januar 2018. Den samlede pris på vand og afledning af spildevand bliver 55,15 kr. per kubikmeter.

Heraf dækker de 29,75 kr. afledning af spildevand og de 7 kr. det rene vand fra hanen. Grønne afgifter, moms og tilskud til grundvandsbeskyttelse udgør den resterende del af prisen. Herunder kan du se, hvordan prisen er sammensat.

Pris på vand pr. m3 i 2018

Vand 7,00 kr. m3
Grundvandskrone 1,00 kr. m3
Statsafgift på vand  6,37 kr. m3
I alt ekskl. moms 14,37 kr. m3
Moms 25%  3,59 kr. m3

I alt inkl. moms

17,96 kr. m3

 

Pris på afledning af spildevand pr. m3 i 2018

Vandafledningsbidrag 29,75 kr. m3 
Moms 25% 7,44 kr. m3 
I alt inkl. moms 37,19 kr. m3 

 

Prisfald – men også en prisstigning

En almindelig familie bruger i gennemsnit 120 m3 vand om året. Med det kommende prisfald på vand og afledning af spildevand vil en sådan husstand samlet spare 442 kr. på vandregningen i 2018 – inkl. moms, faste afgifter og statsafgift.

Prisfaldet på vand og afledning af spildevand skyldes bl.a. en ny regulering for vand- og spildevandselskaber, der træder i kraft i 2018 og stiller krav om øget effektivisering.

Blandt de nye priser er der også en prisstigning. Der er en generel prisstigning for tømning af septik- og samletanke i hhv. Odense og Nordfyns Kommune. Kunder, der er med på en tømningsordning, vil derfor i 2018 modtage højere regninger for at få tømt deres tanke.

Prisstigningen skyldes en udbudsrunde, der har medført en højere pris på tømning af tanke, samt en generel prisudvikling på markedet.

Se alle priser i vores takstblad

Du kan se alle detaljer og priser i vores takstblad:

og du kan finde flere informationer, så som sammensætning af vandprisen, på vores prissider:

Du er velkommen til at kontakte vores kunderådgivning på 63 13 23 33 eller info@vandcenter.dk, hvis du har spørgsmål.

Åbningstider for personlig henvendelse på Vandværksvej 7 i Odense: Mandag til torsdag kl. 8-15.00, fredag kl. 8-12