Spring til indhold

Stor EU-bevilling til klimatilpasning

30. jan. 2018

EU-millioner skal ruste Odense til fremtidens ekstreme vejr, og VandCenter Syd er en del af projektet. 

Hvordan kan vi håndtere fremtidens kraftige regnmasser, reducere energiforbrug - og på samme tid skabe rekreative grønne byrum? Odense Kommune og VandCenter Syd har fået tildelt 9,4 millioner kroner fra EU's regionalfond til at undersøge og besvare netop det spørgsmål.

Vi har oplevet nogle regnfulde år – og klimaprognosen peger på hyppigere og kraftigere regnvejr. Den øgede mængde nedbør giver en række udfordringer, og især kloaksystemet er sat under pres. I samarbejde med Odense Kommune skal vi bruge den økonomiske håndsrækning fra EU til at undersøge, hvordan vi bedst muligt kan håndtere de ekstra regnmasser og blive klogere på metoderne. Til det formål udvikler vi i fællesskab et samlet projekt, hvor både nye og eksisterende løsningsværktøjer, samt planlægnings- og analysemetoder afprøves og videreudvikles. 

Dataanalyse og energibesparelser er hjørnesten i projektet

Et væsentligt led i indsatsen bliver indsamling og analyse af data, der kan måle effekten af klimaløsningerne og bidrage til at vælge de bedste løsninger fremadrettet.

En anden hjørnesten i projektet er energibesparelser. Renseanlæg bruger færre ressourcer på rensning og udleder mindre CO2, når regnvand ikke ledes ud til renseanlæg via kloakken, men håndteres på overfladen. En anden fordel ved at få regnen op på overfladen er grønne og rekreative og byrum, som der kan skabes, når regnen håndteres i regnbede eksempelvis.

VandCenter Syd får tilført 5,6 mio. kr. af fonden, og vi investerer et tilsvarende beløb i løbet af de tre år, som projektet forventes at vare. Samlet har EU's regionalfond bevilliget 12 mio. kr., hvor en mindre portion på 2,56 mio. kr. går til et affaldsprojekt med fokus på genbrug og cirkulær økonomi i samarbejde med Odense Renovation.

Om EU's regionalfond
I perioden 2014-2020 er der afsat 72 millioner kr. fra Regionalfonden til investeringer i bæredygtig, grøn byudvikling i Danmark. Samlet set er status, at 53 millioner kr. i EU-medfinansiering er øremærket til konkrete byprojekter, inklusive projekterne i Odense Kommune. I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse om tildeling af midler fra Socialfonden og Regionalfonden. Læs mere på www.regionalt.dk.