Spring til indhold

Innovative membraner og biofilm skal gøre renseanlæg energieffektive

20. apr. 2018

VandCenter Syd giver den 24. april 2018 en smagsprøve på fremtidens bæredygtige spildevandsrensning på Ejby Mølle renseanlæg.

Denne nyhed er også udsendt til danske fagmedier.

Membrane Aerated Biofilm Reactor (MABR) er navnet på en ny, banebrydende teknologi, der i den biologiske renseproces væsentligt reducerer energiforbruget i forbindelse med beluftning. I dag foregår beluftning bl.a. ved hjælp af systemer, der kan være enormt ressourcekrævende – og som ikke formår at udnytte den tilførte ilt optimalt.

I den nye metode tilføres - ved hjælp af diffusion gennem membraner – kun den ilt, der er behov for i rensningen – og ilten fordeles i hele biomassen. Det er første gang, at denne løsning afprøves i praksis i fuld skala – og tilmed med deltagelse af begge ledende leverandører. Hidtil er det i mindre skala og primært fra forskning, man har erfaringer med MABR, der har et stort potentiale ift. energioptimering og effektivisering på renseanlæg.

Projektet er planlagt til at blive testet på Ejby Mølle de næste to år og gennemføres i samarbejde med Aarhus Vand, CH2M (Jacobs), SUEZ Water Technologies & Solutions og OxyMem.

Den nye teknologi afprøves i beholdere som disse, hvor membraner belufter spildevandet

 

MABR Demonstration Testing

 

Åbent hus - demonstration af MABR 24. april kl. 13-15

Ejby Mølle renseanlæg
Skt. Jørgens Gade 213
5000 Odense C

Kontaktpersoner:
Per Henrik Nielsen, phn@vandcenter.dk
Nerea Uri, nur@vandcenter.dk