Spring til indhold

Forbedring af kloaksystem i Bolbro går ikke stille af sig

15. jun. 2018

VandCenter Syd har i snart to måneder hamret betonpæle og spuns i jorden i Bolbro i forbindelse med etableringen af et underjordisk bassin. Bankelydene har runget i bydelen, og nu inviterer vandselskabet ind på byggepladsen - og fortæller mere om, hvordan områdets kloaksystem skal forbedres.

Klonk, klonk, klonk. Sådan har en stor maskine lydt og larmet i flere uger i Bolbro, på hjørnet af Møllemarksvej og Højstrupvej. Det er VandCenter Syd, der har banket 250 betonpæle i jorden og mange meter spuns i forbindelse med et kommende underjordisk bassin. Det støjende arbejde forventes afsluttet i løbet af uge 26.

Samtidig er forberedelser til den kommende letbane også i gang i området - og de lokale beboeres tålmodighed er derfor sat på prøve.

For at råde lidt bod på mange uger med bankelyde kører VandCenter Syd en isbil ind på byggepladsen fredag den 15. juni kl. 15-16. Her vil der være mulighed for at få en vaffelis og mere information om projektet.

Bassin afhjælper kælderoversvømmelser
Det underjordiske bassin skal i fremtiden være med til at håndtere de stadigt stigende regnmængder, der ellers løber i et presset kloaksystem.

- På den måde kan bassinet fremadrettet være med til at afhjælpe problemer med kælderoversvømmelser. Derudover bliver der også færre udløb af kloakvand i de lokale åer og vandløb, hvilket er til gavn for vandmiljøet, siger projektleder hos VandCenter Syd Liselotte Jensen.

Nødvendigt at banke 250 betonpæle i jorden   
Det har dog ikke været helt så nemt at anlægge bassinet. Jorden, som bassinet skal graves ned i, er visse steder meget blød, og der står højt grundvand i området. Det har gjort det nødvendigt at banke de 250 betonpæle i jorden, som bassinet skal hvile oven på. Det er bankningen af disse mange pæle – samt spuns - i jorden, der har givet den ugelange støj. Spuns er lange jernplader, der bankes i jorden omkring det område, der skal graves ud.

Det underjordiske bassin forventes færdigbygget foråret 2019.