Spring til indhold

Vi skal forebygge forurening ved at rejse skov

04. maj. 2018

stregtegning af små og store træer

På Skovens Dag nyder mange danskere en tur i det grønne – og skoven kan tjene flere gode formål på én gang.

På søndag er det Skovens Dag, og på Fyn kan man bl.a. tage en tur i Elmelund Skov eller Brylle Vandskov. Begge er skovområder, som bevidst er placeret oven på vigtige grundvandsmagasiner, der leverer en væsentlig del af vandforsyningen til Odenses borgere.

Brylle Vandskov blev indviet for præcis et år siden på Skovens Dag. Der er deklarationer om, at der ikke må bruges pesticider på skovarealet, der er en blanding af produktionsskov samt offentlig skov, som Assens Kommune netop har købt. 

VandCenter Syd har været en drivende kraft i at rejse de to skove.

- Grundvandsbeskyttelse gennem skovrejsning er noget, vi prioriterer højt. Når der er skov oven over grundvandsmagasinet, er der nemlig hverken bolig, industri eller landbrug. Dermed udelukker vi mulige kilder til forurening, siger Troels Kærgaard Bjerre, projektchef i VandCenter Syd.

Foto: Peter Clausen

Behovet for grundvandsbeskyttelse blev tydeligt, da VandCenter Syd – ligesom mange andre vandværker i landet – gjorde fund af pesticidresten desphenyl-chloridazon i august sidste år.

- Det kom som en overraskelse, men bekræftede os samtidig i, at det er en rigtig prioritering, når vi lægger så stor vægt på at forebygge. Vi er nødt til at tænke langsigtet, så vores efterkommere ikke står med de samme problemer, som vi gør nu, siger Troels Kærgaard Bjerre.

Fundet af desphenyl-chloridazon betyder, at VandCenter Syd i dag har reduceret eller stoppet for indvindingen fra en række boringer og forsat holder skærpet øje med indvindingen, så grænseværdien for stoffet overholdes.

- Vi har styr på det konkrete problem. Nu handler det om at lære af erfaringen, og for os er der ingen tvivl om, at en af de bedste måder at undgå ubehagelige overraskelser er at rejse skov, siger Troels Kærgaard Bjerre.