Spring til indhold

Skoleelever fanger bier

11. jun. 2018

Stregtegning af blomst

Elever fra Vestre Skole i Odense flytter klasseværelset ud på Langelinie for at indsamle humlebier i gadens vejbede. Eleverne deltager i et forskningsprojekt om biodiversitet sammen med VandCenter Syd og forskere fra Københavns Universitet. Bi-fangsten foregår den 12. juni.

På Langelinie har VandCenter Syd etableret en række vejbede til at optage regnvand og derved aflaste kloakken. Bedene er beplantet med stauder og danner hjemsted og åben buffet for mange forskellige insekter og smådyr. Præcis hvilke insektarter, der har gavn og glæde af bedene, skal skoleelever nu hjælpe to forskere fra Københavns Universitet med at kortlægge.

Skolebørn bliver forskere for en dag
Forskerne Mona og Andy har i over et år arbejdet med at registrere dyre- og planteliv i bedene. Noget af dette arbejde hjælper skolebørnene med, når de kan prøve kræfter med at være forskere i et par timer. På dagen skal skolebørnene indsamle, artsbestemme og registrere humlebier, som derefter bliver mærket med farve og sluppet fri. På den måde kan forskerne undersøge, hvor mange bier der findes i området, og hvor langt de flyver omkring efter mad.

”Vejbedene er primært anlagt for at håndtere regnvand og forebygge oversvømmelser i området, men de har også værdi som små grønne oaser for dyrelivet midt inde i byen,” fortæller projektleder Lærke Kit Nielsen fra VandCenter Syd. ”Det er én af de regnvandsløsninger, som giver flere gevinster på én gang, og vi glæder os til at blive klogere på deres betydning for dyrelivet.”

Fakta om Langelinies vejbede:
Der er i alt 33 vejbede på Langelinie.
Vejbedene er etableret i perioden 2014-2017.
Bedene nedsiver og filtrerer regnvand fra vejen.

Kontakt:
Lærke Kit Nielsen, VandCenter Syd: 51 18 19 94
Andy G. Howe, Københavns Universitet: 51 80 17 18