Spring til indhold

Overskridelse af grænseværdi

20. jun. 2018

Stregtegning af vandkvalitet drikkevand

Ledningsarbejde, højt sommervandforbrug og et forkert tal betyder, at VandCenter Syd i juni har leveret vand med et indhold af desphenyl-chloridazon lige over grænseværdien.

Resultatet af en rutinemæssig måling af vand fra Dalumværket viste mandag et indhold af pesticidresten desphenyl-chloridazon på 0,11 mikrogram/l, hvor grænseværdien er 0,1 mikrogram/l. Prøven er taget den 4. juni 2018 som led i vores overvågning af vandkvaliteten. 

Problemerne med desphenyl-chloridazon blev kendt i efteråret, da VandCenter Syd og flere andre vandværker opdagede stoffet i drikkevandet. Der er tale om nedbrydningsproduktet fra et ukrudtsmiddel og flere af vores boringer viste sig at have indhold af stoffet. 

Myndighederne vurderede dengang, at der ikke er sundhedsfare ved stoffet i de koncentrationer, VandCenter Syd fandt, og som er på niveau med det, vi har fundet nu.

Forkert tal i regnestykket
I dag overvåger vi løbende indholdet af stoffet. Det gør vi ved at beregne det samlede resultat ud fra blandingen af vand fra de forskellige boringer, hvoraf nogle indeholder desphenyl-chloridazon. Ved en fejl er en af boringerne til Dalumværket dog indgået i regnestykket med en for lav værdi. Det betyder, at beregningen har givet de forkerte tal. 

- Der tale om en ærgerlig fejl, som nu er blevet rettet, siger driftschef Andreas Bassett.

Efter at tallet for den ene boring er blevet rettet, er indvindingen justeret, og det beregnede indhold af desphenyl-chloridazon holder sig i dag under grænseværdien.

Udfordringer med kapacitet
Ved at lægge det rigtige tal i beregningen har vi konstateret, at grænseværdien har været overskredet i juni måned. Det skyldes, at der har været udfordringer med kapaciteten.

- Normalt vil vi tilrettelægge en indvinding, der giver et lavere indhold af desphenyl-chloridazon, men netop i denne periode har vi været pressede på at kunne levere tilstrækkeligt vand. Det skyldes et ledningsarbejde ved vores største vandværk og et ekstra stort vandforbrug i sommervarmen, siger Andreas Bassett.

VandCenter Syd har siden fundet af desphenyl-chloridazon i efteråret skruet yderligere op for arbejdet med at sikre vandkvaliteten. Udover en løbende beregning, der giver alarm, hvis indholdet af desphenyl-chloridazon nærmer sig grænseværdien, tages der prøver af de berørte boringer hvert halve år.