Spring til indhold

Har du set du Langelinies vejbede?

15. jun. 2018

Stregtegning af giftfri have og husholdning

To forskere fra Københavns Universitet undersøger vejbedenes funktion for dyr, planter og mennesker. Og de vil gerne høre din mening om vejbedene.

Her kan du besvare deres spørgeskema: kortlink.dk/google/uac2.
Målet med undersøgelsen er at samle viden til at forbedre fremtidige regnvandsprojekter.

Du kan deltage helt anonymt i undersøgelsen. Du har dog også mulighed for at oplyse din e-mail og deltage i lodtrækningen om en privat rundvisning i Langelinie-projektet.

Vi håber, du vil være med.

Om vejbedene og forskningsprojektet

Vejbedene på Langelinie nedsiver regnvand – men måske kan de også give bedre vilkår for naturen i byen? Sammen med Københavns Universitet undersøger vi vejbedenes funktion som plantesamfund, levested og fødested for byens dyr. Du kan læse mere om vejbedene og forskningsprojektet i dette nyhedsbrev fra Langelinie-projektet.

Vejbed på Langelinie, Odense

Vejbed på Langelinie i Odense.