Spring til indhold

Bæredygtige danske vandløsninger

30. jul. 2018

En del af forsiden på 3VAND pjece 2018

Ny pjece præsenterer danske vandløsninger over for mulige udenlandske samarbejdspartnere.

Danmark er langt fremme med løsninger, der fx sikrer god vandforsyning og udnytter energi i spildevand. En pjece på engelsk skal nu fortælle omverdenen, hvad der arbejdes med hos vandselskaberne i de tre største danske byer. På den måde kan vandselskaberne være med til at understøtte internationalt samarbejde og eksport af dansk vandteknologi.

Det er det såkaldte 3VAND-samarbejde, der står bag pjecen. 3VAND er et netværksbaseret samarbejde mellem de københavnske selskaber HOFOR og BIOFOS, Aarhus Vand samt VandCenter Syd. Selskaberne arbejder sammen internationalt, men også når det gælder at gå foran i branchen og sætte en politisk dagsorden. I år afsluttes et større projekt i Zambia, hvor medarbejdere fra selskaberne har været afsted på en undervisnings-opgave.

Næste fælles indsats bliver at deltage i markedsføringen af København som vært for den store internationale konference for vandbranchen IWA 2021. Pjecen er et led i denne markedsføring og fremhæver, hvilke teknologiske løsninger og forsyningsanlæg, de udenlandske delegationer har mulighed for at se, mens de er i Danmark. 

VandCenter Syd har en lang tradition for at arbejde internationalt. Udover at dele vores viden med andre, giver de internationale relationer også adgang til den nyeste viden inden for udvikling af processer og metoder i arbejdet med vand og spildevand. På den måde bidrager opgaver og konferencer i udlandet til en løbende effektivisering af vores virksomhed.

Du kan læse den engelske pjece her.