Spring til indhold

Robotter i kloakken

29. okt. 2018

Stregtegning af driftsforstyrrelser

VandCenter Syd er med i et nyt forskningsprojekt, der ved hjælp af overvågningsrobotter skal spare millioner af kroner på vedligehold af kloaksystemet.

VandCenter Syd og landets øvrige vandforsyninger har med den nuværende tekonologi ikke mulighed for at overvåge alle kloakrør konstant. Det betyder, at slid og fejl på et rør ikke opdages, før det bliver meget kritisk og røret må udskiftes. Visionen for forskningsprojektet er, at overvågning af kloakken med robotterne sker automatisk, og at vandforsyningerne kun skal gribe ind lige inden et rør trænger til renovation eller udskiftning.

Projekchef hos VandCenter Syd, Per Hallager ser derfor et stort potentiale i at sende robotter ned i vores kloaksystem.

- I Odense og på Nordfyn vedligeholder vi ca. 2600 km kloakrør. Det er mange kilometer og TV-inspektion er en tidskrævende metode med meget begrænset rækkevidde. Det betyder, at vi kun kan lave stikprøveundersøgelser på ca. 75 km kloakrør om året.  Med de nye robotter vil vi kunne undersøge langt større dele af kloaksystemet og dermed målrette vores renoverings- og fornyelses-projekter langt bedre. Det vil give længere levetid for vores kloakrør og dermed økonomiske besparelser, siger Per Hallager.