Spring til indhold

Verdensmål på tøj og biler

25. okt. 2018

I denne tid kan man i bybilledet få øje på et regnbuefarvet logo, der er kommet uden på arbejdstøj og biler for at fortælle, at VandCenter Syd arbejder med FN’s Verdensmål og bæredygtighed.

Det anes måske ikke ved første øjekast, men en rund pin i regnbuens farver er kommet uden på arbejdstøjet på vores medarbejdere, der til dagligt spuler og inspicerer kloaksystemet i Odense og på Nordfyn.

Metalemblemet repræsenterer FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling – og medarbejderne går med den lille pin for at fortælle, at VandCenter Syd understøtter verdensmålene.
Budskabet ses noget tydeligere på medarbejdernes køretøjer, der er blevet dekoreret med verdensmål symboler og slogans.

Flemming, Per S, Per K og René med den lille pyntegenstand fra FN på arbejdstøjet

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s medlemslande vedtog i 2015 17 ambitiøse verdensmål, der skal bidrage til en bæredygtig fremtid. Målene har globalt fokus på emner som at afskaffe fattigdom og sult, sikre rent vand og sundhed, god uddannelse mv. Det er ikke kun nationalstater, men i høj grad også virksomheder, der kan arbejde med verdensmålene og bidrage til en bæredygtig fremtid. 

VandCenter Syd har en lang tradition for at tage ansvar for mennesker, samfund og miljø i vores daglige virke som vandselskab. Derfor falder det os naturligt at understøtte verdensmålene og tage dem til os.  Konkret er vi i gang med at undersøge, hvilke verdensmål og tilhørende delmål, vi som vandselskab skal fokusere på – så vi kan udvikle vores virksomhed i en mere bæredygtig retning.

 

Vores spulerbiler har fået et stort klistermærke med verdensmålene og et slogan på siden

Ønsker at øge kendskab

Det viser sig også oplagt at fortælle mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed. Et flertal af vores kunder svarer i en større kundeundersøgelse, som vi gennemførte i slutningen af 2017, at de ikke har et stort kendskab til VandCenter Syds arbejde og indsatser relateret til bæredygtighed.

For at øge kendskabet til emnet og skabe synlighed formidler vi derfor relevante budskaber dér, hvor vores kunder møder os. I denne tid kan du derfor se vores nogle af biler, der er beklædt med grafik og møde medarbejdere, der har en regnbuefarvet pin på  arbejdstøjet. Tag godt imod dem.

Her ses de 17 verdensmål, som VandCenter Syd for tiden har fokus på for bl.a. at bevæge os i en mere bæredygtig retning som selskab