Spring til indhold

Miljøet vinder, når du skyller ud

10. dec. 2018

Tal fra Miljøstyrelsen viser, at VandCenter Syd udvinder mere energi af spildevand, end vi bruger på at rense det.

Når borgerne i Odense og på Nordfyn skyller ud, bruger VandCenter Syd det organiske materiale til at producere energi. Det er også derfor, man i gadebilledet kan se en af vores vogne køre rundt med budskabet ”Tak for lort”. 

Og nu er VandCenter Syd blevet endnu bedre til at udvinde energi fra spildevandet. Det viser friske tal fra Miljøstyrelsen, der i en såkaldt performancebenchmarking har sammenlignet, hvordan forskellige vandselskaber klarede sig i 2017.

VandCenter Syd kommer ind på en flot tredjeplads blandt 109 selskaber, der renser spildevand, når der måles på nettoenergiforbruget til rensning. Det vil sige, når energiproduktionen er trukket fra energiforbruget, og sat i forhold til m3 solgt vand. VandCenter Syd havde i 2017 et nettoenergiforbrug på - 0,33 kWh per m3 solgt vand. Tallet udtrykker et ”negativt forbrug” – altså, at der produceres mere energi, end der bruges.

Spildevand er en ressource

Når spildevandet kommer ind på renseanlægget, skilles slammet fra og pumpes i rådnetanke. Når slammet rådner, dannes der metangas, der siden bruges i produktionen af elektricitet. Dette er den vigtigste del af VandCenter Syds energiproduktion, og det gav i 2017 ca. 9,4 mio. kWh. Overskudsvarmen fra elproduktionen bruges også, og den bidrog i 2017 med ca. 6,5 mio. kWh. Både varme og elektricitet sendes ud til forbrugerne som grøn energi.

VandCenter Syd bruger også en del energi på de mange processer, der finder sted, inden spildevandet er renset så godt, at vandet kan sendes tilbage til naturens kredsløb. Forbruget var på ca. 12,3 mio. kWh og dermed mindre end energiproduktionen, der samlet lå på ca. 15,8 mio. kWh. 

VandCenter Syd har gennem mange år arbejdet på at producere mest mulig energi – og samtidig bruge mindst mulig energi i processerne. Erfaringerne deles internationalt og har givet både udenlandske priser og konsulentopgaver. 

- Vi ser spildevand som en ressource, vi skal have mest muligt ud af. Den holdning betyder, at vi hele tiden ser på, hvor vi kan forbedre vores processer, siger spildevandschef i VandCenter Syd Ivan Vølund.

Der er energi i lortet! VandCenter Syd udvinder grøn energi af spildevand.

Ud med vandet

Blandt de 109 selskaber, Miljøstyrelsen har sammenlignet på deres nettoenergiforbrug til rensning, er det kun fire, der producerer mere energi, end de bruger. VandCenter Syd er siden sidste opgørelse af tallet gået fra et nettoenergiforbrug på - 0,19 til - 0,33 kWh per m3 solgt vand. Altså en stor forbedring. En af grundene er, at VandCenter Syd i 2017 indførte en metode, der giver et bedre udbytte af slammet – såkaldt ”recuperativ slamafvanding”. Metoden består i at tage en del af slammet fra rådnetanken ud og køre det igennem en centrifuge. På den måde bliver vandindholdet mindre, og så fylder slammet mindre og kan blive liggende længere i rådnetanken. Ifølge spildevandschefen har dét stor betydning.

- I sidste ende skal slammet jo ud af tanken igen på et tidspunkt, og her vil der stadig være en rest af energi tilbage. Men jo længere tid, vi kan holde slammet i rådnetanken, jo mere af energien får vi med, inden slammet forlader rådnetanken, siger Ivan Vølund.

Spildevandschefen glæder sig ikke bare over de flotte resultater for 2017. Foreløbige tal tyder på, at 2018 bliver endnu bedre. 

- Vi er selvfølgelig afhængige af vind og vejr, for løber der meget regnvand i kloakkerne, bliver spildevandet fortyndet, og så bruger vi mere energi på selve renseprocessen. Men vi arbejder hele tiden på at gøre det bedre, og lige nu ser det ud til, at vi i 2018 får en højere produktion og et lavere energiforbrug. Så jeg tror på et godt resultat for både vores kunder og miljøet, siger Ivan Vølund.