Spring til indhold

Hvad siger kunderne?

30. maj. 2018

Vi ønsker at blive klogere på vores kunders behov – og ha' en dialog med vores kunder. I slutningen af 2017 udsendte vi et spørgeskema, som 2.355 private privatkunder og 207 erhvervskunder i Odense besvarede. 

I slutningen af 2017 udsendte vi per e-mail et spørgeskema, som 2.355 private privatkunder og 207 erhvervskunder i Odense besvarede. Kunderne giver i undersøgelsen udtryk for, at de generelt er meget tilfredse med VandCenter Syds leverance af drikkevand, afledning af spildevand samt selskabets høje forsyningssikkerhed. 75 % af privatkunderne svarer, at de samlet set er tilfredse med VandCenter Syd.

Omkring halvdelen af de adspurgte siger dog, at de har et ringe kendskab til VandCenter Syd som vandselskab – hvorfor de har svært ved at besvare spørgsmål om VandCenter Syds forskellige aktiviteter og indsatser, så som grundvandbeskyttelse, klimatilpasning mm. Eksempelvis er der kun en mindre del af kunderne, der kender VandCenter Syd som en bæredygtig virksomhed. Ligeledes fremgår det af undersøgelsen, at kunderne har et begrænset kendskab til VandCenter Syds rensning af spildevand og kloakfornyelse.

Noget, som mange af kunderne til gengæld er enige omkring, er, at de ønsker at få leveret vand med et lavere kalkindhold. Et flertal af kunderne viser interesse for at få leveret blødgjort vand af VandCenter Syd, som er i gang med at teste metoder til blødgøring af vand.

Vi har i årets første måneder grundigt undersøgt kundeundersøgelsens resultater og indsigter. Denne viden vil vi nu bruge til at gå i gang med indsatser, der kan være med til at øge kundetilfredsheden og kendskabet til VandCenter Syd. 

Der skal lyde en stor tak til alle kunder, der deltog i undersøgelsen. 

Første af i alt tre undersøgelser 
Kundeundersøgelsen er udviklet i samarbejde med Aarhus Vand og Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), og vi gennemfører hver især undersøgelsen i de byer, vi forsyner. Denne undersøgelse er den første af i alt tre, hvilket betyder, at vi vil følge udviklingen de kommende år - hvor vi også sammenligner resultater og indsatser på tværs af forsyningsselskaberne.  Den næste undersøgelse sender vi ud i slutningen af 2018 - og der kan derfor tikke et spørgeskema ind på din mail.