Spring til indhold

Eventyrhaven lukket til 1. marts

04. feb. 2019

Stregtegning af vores virksomhed - logo

I perioden 5. februar til 1. marts er Eventyrhaven helt spærret af, mens vi renser op i åen. Man kan ikke passere gennem parken i denne periode.

Man kan ikke passere gennem Eventyrhaven i denne periode - hverken i den ene eller anden retning.

Vi spærrer af, fordi vi skal rense op i en mindre å, der går bagom den egentlige Odense Å. 

Denne ’bag-å’, som vi kalder den, tager imod regnvand fra den nye bydel omkring den lukkede Thomas B. Thriges Gade. På den måde bruges 'bag-åen' som et teknisk anlæg til at forsinke regnvand - og dermed aflaste både kloaksystem og selve Odense Å.

Bag-åen beskytter også Odense Å mod forurening fra grus, salt, olie og lign., som regnvandet måtte skylle med sig. Disse ting bliver tilbageholdt i bag-åen og fjernes efter behov. 

Det kræver dog, at der er godt med plads og volumen i bag-åen, der derfor skal renses op - dvs. fjernes en stor mængde jord fra åen - i den kommende tid.

Kortet herunder viser arbejdsområdet og afspærringerne med rødt. 

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, kan du kontakte projektleder Bo Jørgensen på 40 80 84 14 eller e-mail bj@vandcenter.dk

Vi klæder byen på til fremtidens klima