Spring til indhold

Vi går i vejen omkring å-stien ved Eventyrhaven

22. mar. 2019

Stregtegning af vores virksomhed - logo

I perioden 25. marts til 30. april 2019 renoverer vi en stor kloakledning under et stykke af Odense Å-sti.

Undervejs vil der være delvis afspærring omkring arbejdsområdet. Afspærringen varierer fra uge til uge og bliver løbende markeret med skilte.

Arbejdet strækker sig fra Klosterbakken til Frederiksgade som vist på kortet herunder.

Kort over arbejdsområde i Eventyrhaven, april 2019

Renovering med mindst mulig forstyrrelse for naboerne

Kloakken renoveres med en såkaldt "strømpeforing", som styrker og tætner kloakken indefra. Det har den fordel, at det kan gøres uden en masse omfattende gravearbejde i området. Ved strømpeforing føres en "filtstrømpe" gennem den gamle ledning. Strømpen hærdes efterfølgende med UV-belysning. 

Mens renoveringen står på, kan kloakledningen ikke bruges. Vandet derfra pumpes derfor gennem en midlertidig ledning i projektperioden.

Kloakrenoveringen er et led i forberedelserne til Odense Letbane.

Har I ikke lige været i gang i Eventyrhaven?

Det er ikke længe siden, at VandCenter Syd spærrede Eventyrhaven for at udvide bag-åen til regnvandsbassin - og nu arbejder vi så i området igen.

Vi har naturligvis undersøgt mulighederne for at udføre de to projekter samtidig for at forkorte den periode, hvor vi forstyrrer i parken.

Det har dog ikke været muligt, fordi gravearbejdet i åbrinken skulle udføres uden for dyrenes ynglesæson (dvs. før marts), mens renoveringen af den store kloakledning af driftshensyn skal ske, mens der er mindst muligt regnvand i ledningen - og det er statistisk set i april måned.