Spring til indhold

Du kan trygt drikke vandet fra hanen

24. apr. 2019

Stregtegning af kvalitetskontrol

Der er ikke fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet, der sendes ud til VandCenter Syds forbrugere.

Flere medier skriver om stoffet, der er fundet i forbindelse med en udvidet analysepakke for pesticider, som regionerne i samarbejde med Miljøstyrelsen og GEUS har udarbejdet til brug for undersøgelse af punktkildeforureninger.

VandCenter Syd fik allerede i januar testet vandet fra alle vores vandværker med den udvidede analysepakke – uden fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne. 

Miljø- og Fødevareministeriet har pålagt danske vandforsyninger at kontrollere for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre, da det ikke kan udelukkes, at stoffet udgør en sundhedsmæssig risiko. VandCenter Syd vil fortsat have stor opmærksomhed på problemstoffer som en del af vores skarpe kvalitetskontrol af drikkevandet.