Spring til indhold

Langesøstien lukkes fra april til oktober 2019

11. apr. 2019

Vi anlægger et nyt regnvandsbassin og er derfor nødt til at lukke et stykke af Langesøstien i en længere periode.

PRESSEMEDDELELSE

Hen over foråret og sommeren skal Odense Kommune og VandCenter Syd udføre to projekter langs med Langesøstien. Projekterne handler om at håndtere regnvand og skabe adgang til og fra Gartnerbyen. Arbejdet betyder, at Langesøstien lukkes fra medio april (uge 17) til medio oktober 2019 (uge 42). 
OPDATERING: STIEN SPÆRRES FØRST FRA UGE 18 (29. april). Det skyldes forsinket levering af omkørselsskilte.

Omkørsel når stien lukkes

Langesøstien vil være lukket fra Stadionvej til Rugårdsvej i hele arbejdsperioden (se kort herunder). Der bliver skiltet med omkørselsruten i området. 

Omkørselsruten er fastlagt i samarbejde med Odense Kommune og Fyns Politi med særligt fokus på ”Sikker skolevej” for de mange, der bruger stien til og fra skole. 

Hvad går projekterne ud på?

VandCenter Syds projekt er at omdanne renden langs med Langesøstien til et regnvandsbassin, der skal opmagasinere og rense regnvandet fra Gartnerbyen. Vandet vil derefter løbe ud i Bolbro Rende. 

Odense Kommunes projekt er at etablere stiforbindelser fra det nye boligområde i Gartnerbyen til Langesøstien og Middelfartvej. Der bliver lavet adgang med trapper og asfalterede cykelstiramper.

Læs mere om projekterne her

Kort over lukning af Langesøstien, april til oktober 2019
Kort over afspærring af Langesøstien (orange) og forslag til omkørselsrute (markeret med blåt). Klik for at se kortet i fuld størrelse.