Spring til indhold

Vandets alder gør os klogere

19. jun. 2019

Stregtegning af forurening og kontrol

Forskere tog prøver på vores kildepladser som led i et grundvandsprojekt.

I samarbejde med GEUS og forskere fra Schweiz, Tyskland og Nederlandene har vi de sidste par dage udtaget prøver til aldersdatering på flere af vores kildepladser. Prøverne skal bruges i et grundvandsprojekt, der bl.a. finansieres af EU og Innovationsfonden.


Prøverne fra vores boringer bliver analyseret for radioaktive isotoper og på den måde kan grundvandet dateres. Det har vi tidligere haft succes med og flere dateringer har stor værdi i den videre kortlægning af kildepladserne.

Forskere tager prøver fra drikkevandsboring i Elmelund for at fastlægge grundvandets alder

Forskere udtager vandprøver fra en drikkevandsboring i Elmelund Skov for at bestemme grundvandets alder
Arbejdet er aktuelt set i lyset af vores udfordringer med desphenyl-chloridazon. Viden om vandets alder gør os nemlig bedre i stand til at vurdere, hvor sårbare vores kildepladser er, og dermed størrelsen af den udfordring, vi står med.

Fordi vi også tidligere har fået grundvandet dateret, kan vi se, hvordan vandkvaliteten udvikler sig over tid. Det kan bl.a. gøre os klogere på, om indholdet af desphenyl-chloridazon er peaket eller niveauerne ser ud til at være stigende. Generelt er gammelt vand renere, men trækker vi for meget på rene boringer kan konsekvensen være, at yngre vand trækkes ind i boringen. Det vil ændre forudsætningerne for en fornuftig indvindingsstrategi - hvor det enkelte vandværk trækker forskellige mængder grundvand fra de tilhørende boringer, der hver har forskellig vandkvalitet.

TV2 / Fyn besøgte os mens der blev taget prøver – i øvrigt i Elmelund Skov, som er rejst for at beskytte grundvandsressourcen i området for fremtiden. 

En vandprøve analyseres

En vandprøve analyseres