Spring til indhold

Vores ansvarlighedsrapport får anerkendelse

13. sep. 2019

Stregtegning af vores virksomhed - logo

FSR - danske revisorer og Global Compact Network Denmark har udpeget vores Ansvarlighedsrapport som en rapport, der tjener til inspiration for andre.

Ved et arrangement i går blev listen over de bedste COP-rapporter fra små og mellemstore virksomheder offentliggjort. En COP-rapport beskriver, hvordan det går med at tage samfundsansvar – ”Communication on Progress”. Den årlige afrapportering er obligatorisk for virksomheder, der har tilsluttet sig FN´s Global Compact, som er 10 principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

- Jeg er rigtig glad for, at VandCenter Syd kan være med blandt de bedste. Vi lægger stor vægt på arbejdet med bæredygtighed og med den årlige rapport kan vi fastholde og evaluere, hvordan det går. Samtidig giver det vores kunder mulighed for at kigge os over skuldrene, siger områdechef Marianne Bjerrum Lai, der repræsenterede VandCenter Syd ved offentliggørelsen.

Virksomhedsansvar

Global Compact har fire kerneområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø- og antikorruption. 

- Hos os er der ingen tvivl om, at hensynet til miljø er det tunge emne. Vi påvirker naturen, når vi indvinder vand til drikkevand, når vi beskytter vigtige grundvandsressourcer for fremtiden og når vi udleder renset spildevand. Men med Global Compact forholder vi os også til, at vi som virksomhed også har andre former for ansvar, siger Marianne Bjerrum Lai.

Begrundelse

De kriterier, FSR - danske revisorer og Compact Network Denmark, har valgt ud fra, handler bl.a. om at vurdere væsentlighed og gøre rede for handlinger. Desuden lægges der vægt på, at rapporten er troværdig og brugbar. I begrundelsen for, at VandCenter Syds rapport er med som en af de bedste, står der:

”CSR-udvalget fremhæver COP-rapporten fra VandCenter Syd for rapportens gennemgående logiske struktur. Særligt beskrivelsen af forretningsmodellen på side fire er let forståelig, og grafikken går igen og skaber genkendelighed for læseren. VandCenter Syd inddrager relevante oplysninger i prosa og data, og forklarer væsentligheden af de oplysninger, der er med i rapporten. Rapporten integrerer i høj grad Global Compacts 10 principper. Det illustrerer, at principperne er en naturlig del af virksomhedens arbejdsgange.”


Du kan læse mere hos Global Compact Network.