Spring til indhold

Vi holder nøje øje med vandkvaliteten

17. sep. 2019

Stregtegning af forurening og kontrol

Forbrugerne kan trygt drikke vandet fra hanen, for vi har et stort fokus på at sikre vandkvaliteten. Sidste uges kogeanbefaling i et område af Odense, er netop udtryk for, at overvågningen virker, siger VandCenter Syds vandkvalitetschef.

I et døgns tid mellem den 11.-12. september blev beboere og institutioner i området omkring OUH og Odense Zoo anbefalet at koge vandet, efter at der opstod mistanke om forurening med coli-bakterier. Bakterierne kan give bl.a. opkast og diarré, og derfor måtte vandet ikke drikkes, uden at en kogning først havde slået eventuelle bakterier ihjel.
 
Kogeanbefalingen satte gang i et større beredskab hos bl.a. OUH, som fik leveret vand i tanke som alternativ vandforsyning. Forbrugerne i området blev varslet via sociale medier, pressen og sms – og kunne på vores hjemmeside se, om deres adresse var omfattet af kogeanbefalingen.
 
Byen er delt i sektioner
Men hvordan kan man overhovedet vide, hvem der er berørt?
 
- Under byen ligger et helt netværk af vandrør. De er forbundet på en måde, der inddeler vores forsyning i sektioner. Derfor ved vi, hvilke dele af byen, der får vand fra hvilke vandværker, fortæller Finn Mollerup, der er vandkvalitetschef hos VandCenter Syd.
 
VandCenter Syd overvåger vandkvaliteten gennem et kvalitetsprogram, der både tester vandet fra vandværkerne samt på en række prøvetagningssteder rundt omkring i byen - for at kontrollere drikkevandskvaliteten på vandets vej fra vandværk til forbruger.
 
Mistanken om forurening med coli-bakterier opstod i en vandprøve fra en prøvestation ved OUH. Vandet på prøvestedet blev leveret fra Holmehaveværket - men prøverne herfra havde intet indhold af bakterier. Det samme gjaldt for de omkringliggende prøvetagningssteder, og derfor kunne det berørte område indsnævres til at være 1644 forbrugere i området omkring OUH og Odense Zoo.
 
Intet nyt er godt nyt
Det var resultatet fra en almindelig prøvetagning, som viste antydning af forurening. I den situation er det Odense Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed, der bestemmer, hvad der skal ske. Samtidig med, at forbrugere og institutioner blev varslet, tog VandCenter Syd yderligere vandprøver i området – for at kunne indsnævre, hvor problemet var.
 
- Når vi får resultatet af en vandprøve, der indikerer en forurening, kan der være flere grunde. Der kan fx være brud på et vandrør, hvor bakterier trænger ind. Eller der kan være sket en fejl under prøvetagning eller i analysen. Når vi ser bakterietallene, kender vi ikke årsagen. Derfor tager vi nye vandprøver, som vi selv tester og får testet på et eksternt laboratorium, fortæller Finn Mollerup.
 
Den 12. september var der igen rene vandprøver, og kogeanbefalingen blev afblæst. For vandkvalitetschefen er konklusionen, at systemet virker.
 
- Vi har styr på vores overvågning, og forhåbentlig er det dén oplevelse, der står tilbage. Man skal huske på, at forbrugerne kun hører fra os, hvis der er problemer. ”Intet nyt” er på den måde godt nyt, siger han.

 

Der fyldes vand på tanke, så OUH kan forsynes, mens der er kogeanbefaling i deres område

Da der onsdag den 11. september var mistanke om vandforurening i området omkring OUH og Odense Zoo, blev 6.000 liter vand fyldt på tanke og kørt til OUH.