Spring til indhold

Store regnmængder giver udfordringer

21. feb. 2020

Stregtegning af oversvømmelse - rendestens rist

Store regnmængder og forhøjet vandstand giver mange husejere kvaler. Finde gode råd til, hvad du kan stille op, hvis der er lovet kraftig regn – og en tjekliste, hvis du har fået vand i kælderen. 

Vi har fået meget regn de seneste måneder, og de store regnmængder giver husejere en række udfordringer. Mange haver står under vand, flere har fået kælderen oversvømmet – og kloakker og vandløb kan ikke følge med.

Hvem har ansvaret for hvad

Som grundejer har du selv ansvaret for at sikre din kælder mod oversvømmelse. Odense Kommune har ansvaret for overfladevand på veje og offentlige arealer, og VandCenter Syd har ansvaret for kloaksystemet. 
 
På grund af den aktuelle situation, hvor vi har fået usædvanligt meget nedbør over en længere periode, forsøger Odense Kommune og VandCenter Syd at aflede regn- og overfladevand, afhjælpe den forhøjede vandstand samt at pumpe vand væk, hvor det er muligt. Du kan her se en oversigt over, hvordan du kan sikre din bolig og finde råd til, hvad du kan gøre, hvis skaden er sket og du har fået vand i huset. Du finder også gode råd mod forebyggelse på denne side

Akut beredskab - grundejer

For at sikre din ejendom bedst muligt mod store regnskyl og forhøjet vandstand, kan du følge disse råd. Det er især en god ide, hvis der er varslet kraftigt regnvejr:

 • luk vinduer og døre i kælderplan
 • luk ventilationshuller i ydervæggene, hvis de er tæt på terræn
 • fjern indbo fra kældergulv – og hæv det op på reoler
 • brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord de steder, hvor der kan strømme vand ind
 • fjern blade og affald fra vej- og kloakriste uden for dit hus
 • begræns evt. opstigende kloakvand ved at placere et stort stykke plast oven på gulvafløbet og læg sandsække ovenpå
 • evt. toilet i kælder kan du stoppe med en pose fyldt med stof, håndklæder eller lignende – og efterfølgende lægge noget tungt på toiletbrættet 

Hvis skaden er sket – og du fået vand i kælderen 

Har uheldet været ude, og du har fået vand i kælderen, kan du følge denne tjekliste med råd:

 • hvis du har en pumpe til at pumpe vandet væk - så sæt den til med det samme
 • udluft og udtør rummene, når vandet er væk. Det kan du evt. gøre med affugter (husk lav varme, så der ikke opstår skimmelsvamp i den våde kælder)
 • meld skaden til dit forsikringsselskab og/eller et skadeservicefirma. Forsikringsselskabet kan hjælpe med praktiske anvisninger
 • tag billeder af alle skader og smid ikke skadet indbo ud
 • gem kvitteringer på udgifter, du har haft til at udbedre skaderne efter oversvømmelsen
 • undgå så vidt muligt at komme i kontakt med spildevandet – hvis det er stuvet op i din kælder, da spildevand kan indeholde sundhedsskadelige bakterier
 • hvordan ser det ud hos naboen? Giv dem gerne besked om oversvømmet kælder, hvis de ikke er hjemme

Kontakt

Står du med et akut problem, kan du kontakte VandCenter Syd på tlf. 63 13 23 33 eller Odense Kommune på tlf. 66 13 13 72. Du stilles videre Beredskab Fyn, hvis du ringer uden for vores åbningstider.  

Du kan følge med i aktuelle driftsforstyrrelser og se, hvor der især er udfordringer. 

 

 

Tryk på billedet for at hente rådene og printe dem ud. Kilde: klimatilpasning.dk 

Tryk på billedet for at hente rådene og printe dem ud. Kilde: klimatilpasning.dk