Spring til indhold

Information til leverandører

18. mar. 2020

Stregtegning af kontakt

Vi har her samlet relevant information ift. den nuværende corona-situation til vores samarbejdspartnere og leverandører.

Vi følger myndighedernes anbefalinger, og så mange medarbejdere som muligt arbejder hjemmefra. Vi har kun få medarbejdere på arbejde, således at vand- og spildevandsforsyningen kan holdes i almindelig drift. Vi ønsker ligeledes at holde så mange projekter og anlægsarbejde i gang som muligt – naturligvis under hensyntagen til anbefalinger og påbud fra myndighederne. Derfor opfordrer vi til, at du som leverandører organiserer og udfører arbejdet, så disse anbefalinger og påbud kan overholdes.

Tilsyn med projekter og anlægsarbejde vil vi fortsat udføre i det omfang, de nuværende forholdsregler ift. coronavirus tillader det. Tilsyn kan derfor også blive organiseret anderledes og f.eks. gøres digitalt. Det er den enkelte projektleder i VandCenter Syd, der træffer den beslutning.

Kontakt VandCenter Syd

Vælger du som leverandør at hjemsende dine medarbejdere, har vi naturligvis fuld respekt herfor. I sådanne tilfælde aftaler du afslutning og genoptagelse af projekter samt anlægsarbejde med den relevante projektleder hos VandCenter Syd.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din sædvanlige kontaktperson hos VandCenter Syd eller vores kunderådgivning, der kan stille dig videre.

 

Du kontakter vores kunderådgivning på