Spring til indhold

VandCenter Syd er energineutral

04. maj. 2020

toilet med elstik - grøn energi - energi af spildevand

I 2019 nåede vi vores mål om at være energineutral som samlet vand – og spildevandsforsyning. - Endda med overskudsproduktion af el og varme på vores biogasanlæg.

At vi som samlet forsyning er energineutral vil sige, at vi selv producerer al den energi, som vi forbruger på tværs af hele virksomheden. Ovenikøbet har vi et lille overskud, da vores selvforsyningsgrad i 2019 endte på 101%. 

Vi har nået vores mål gennem en kombination af energibesparelser i hele virksomheden og en stadigt øget energiproduktion på vores største renseanlæg, Ejby Mølle i Odense. Dertil kommer en mindre energiproduktion fra solcelleanlæg, som vi har sat op på flere af vores adresser.  


Herunder kan du se opgørelsen af vores energiforbrug og -produktion for den samlede drikke- og spildevandsforsyning. Nederst ser du en opgørelse alene for Ejby Mølle renseanlæg, der nu er helt oppe på 188 % i selvforsyningsgrad.

 

Energibalance total for VandCenter Syd 2019

 
Energiforbrug (total varme, el og brændstof)  23.873 MWh* 
Energiproduktion (total varme og el fra biogas og solceller)  24.176 MWh
Selvforsyningsgrad for VandCenter Syd som samlet forsyning  101%

* Energiforbruget indeholder forbrug af el og varme, samt brændstof til egne køretøjer og til transport af slam udført af ekstern vognmand. Opgørelsen indeholder ikke energiforbrug anvendt til anlægsopgaver udført af eksterne entreprenører

 

Energibalance for Ejby Mølle renseanlæg 2019

 
Elforbrug  7.964 MWh
Elproduktion  9.518 MWh
Varmeforbrug 4.700 MWh
Varmeproduktion 14.234 MWh
Selvforsyningsgrad for Ejby Mølle renseanlæg  188%